Tin mới

Phú Yên: Khẳng định vai trò Mặt trận ở khu dân cư

(Mặt trận) -Tháng 11 với những người làm công tác Mặt trận mang nhiều ý nghĩa đặc biệt vì có ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Điểm chung của các hoạt động nhân ngày truyền thống này là phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và chăm lo tốt hơn đời sống người dân. Trong đó, vai trò của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được thể hiện rõ nét.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng chăm lo cho người nghèo

Mặt trận Tổ quốc huyện Cam Lộ quan tâm hỗ trợ người nghèo vươn lên

MTTQ TP. Châu Đốc phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng với dân

 Bà Lê Thị Bình Hạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Mỹ Thạnh Trung 1, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh vì thành tích xuất sắc trong thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua ở khu dân cư.

Công khai, minh bạch 

“Với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”, tất cả vấn đề đều được Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư công khai, minh bạch trước bà con”, bà Lê Thị Bình Hạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Mỹ Thạnh Trung 1, xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa) bắt đầu câu chuyện như vậy.

Nhận nhiệm vụ làm Trưởng ban Công tác Mặt trận của thôn chưa lâu, song với cách làm nêu trên, Ban công tác Mặt trận đã cùng với trưởng thôn tuyên truyền, vận động người dân góp công, góp tiền, hiến đất xây dựng thiết chế văn hóa, đường giao thông; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời vận động Nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, góp phần giảm nhanh hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. “Năm 2022, toàn thôn có 450/515 hộ khá, giàu, chiếm tỉ lệ 87,4%, không còn hộ nghèo trong độ tuổi lao động. Khu dân cư Mỹ Thạnh Trung 1 có 100% nhà ngói xây dựng vững chắc, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa 100%; hơn 99% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Thôn Mỹ Thạnh Trung 1 được công nhận là thôn văn hóa 13 năm liền và đang đề nghị cấp trên công nhận khu dân cư kiểu mẫu…”, bà Hạnh phấn khởi nói.

Kinh nghiệm sau thời gian thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương, bà Hạnh cho biết thêm: Ý thức người dân giữ vai trò quyết định sự thành công của các cuộc vận động, phong trào thi đua. Để làm được điều này, ban công tác mặt trận phải tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân tự giác tham gia và khi ai cũng thấy mình có vai trò quan trọng đóng góp cho sự thành công đó thì mọi việc triển khai đều suôn sẻ.

Toàn tỉnh Phú Yên hiện có hơn 600 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Với phương châm hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, khu dân cư, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng kiện toàn, củng cố các ban công tác mặt trận theo hướng nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động. Hàng năm, các ban công tác mặt trận ở khu dân cư phối hợp tổ chức hàng trăm buổi phổ biến, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các ban công tác mặt trận tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa phương.

Tập hợp sự đoàn kết, đồng lòng ngay từ cơ sở

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên, trong giai đoạn mới, vai trò của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư rất quan trọng và ngày càng được khẳng định, nhất là trong triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bởi khu dân cư là nơi trực tiếp thực thi mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. “Một khi Ban công tác Mặt trận tham gia tuyên truyền, vận động, phổ biến, giải thích đến từng người dân, đến từng hộ gia đình thì sẽ làm cho người dân hiểu ý nghĩa, mục đích, nội dung các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó có được sự đồng thuận cao trong Nhân dân và toàn xã hội”, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn nói.

Hiện nay, phương pháp tuyên truyền, vận động của các Ban công tác Mặt trận là phối hợp với các tổ chức thành viên, trưởng thôn nắm chắc tình hình, đặc điểm của khu dân cư và căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn của ủy ban MTTQ cấp trên, xây dựng kế hoạch hoạt động với những công việc phù hợp, thiết thực với cuộc sống người dân.

Để Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt vai trò tập hợp sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, củng cố niềm tin của người dân vào sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên đề nghị các Ban công tác Mặt trận tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng chương trình công tác cũng như kế hoach, giải pháp huy động nguồn lực để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm tốt an sinh xã hội gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo. Đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của Nhân dân, hoạt động của các tổ hòa giải, ban thanh tra Nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng, phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng dân cư…

THÚY HẰNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản