Tin mới

Phú Yên: Triển khai tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

Theo đó, tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức từ trước ngày 17/10-18/11/2022 nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời thiết thực lập thành tích kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022) và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

 

Để tháng cao điểm Vì người nghèo đạt hiệu quả cao, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên đề nghị ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 02/KH-MTTQ-BVĐ, ngày 22/2/2022 của Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh về vận động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2022. Phối hợp vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp, doanh nhân... ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp và chương trình an sinh xã hội, có thể ủng hộ trực tiếp hoặc ủng hộ có địa chỉ cụ thể theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp…

 

Căn cứ kế hoạch này, ban vận động Quỹ Vì người nghèo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Các hoạt động cần phải có sự phối hợp thống nhất giữa MTTQ với các tổ chức thành viên để tránh chồng chéo trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo.

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản