Phú Yên: Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư

(Mặt trận) -Việc xây dựng mô hình nhằm phát huy vai trò của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng dân cư tại địa phương.

Xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư

Chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Phụ nữ Tuyên Quang tích cực bảo vệ môi trường

 Tuyến đường khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường tai TP Tuy Hòa.

Vưa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên cho biết, vừa triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2023-2025 gắn với triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (CVĐ).

Được biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên, sẻ lựa chọn 3 khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên để hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình, đó là khu dân cư Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân Đông, Thị Xã Đông Hòa (Phú Yên); Phước Đồng, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An (Phú Yên); Đồng Phú, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh (Phú Yên). Đối với cấp huyện, cấp xã, ban thường trực MTTQ cấp huyện, cấp xã cần lựa chọn 1 khu dân cư ở địa phương để hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình.

 Ngư dân thu gom rác thải từ ngoài biển đưa về để phân loại, xử lý bảo vê môi trường.

Những nội dung xây dựng và thực hiện mô hình về bảo vệ môi trường ở khu dân cư phải gắn với các nội dung liên quan, hỗ trợ cho các hoạt động khác ở khu dân cư để thực hiện tốt CVĐ. Kết quả của mô hình gắn liền với kết quả của CVĐ đang triển khai ở khu dân cư.

Theo đó, việc xây dựng mô hình này nhằm phát huy vai trò của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng dân cư tại địa phương.

XUÂN HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản