Tin mới

Quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang

(Mặt trận) -Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang cho biết: Đến nay, việc quản lý, sử dụng, phân bổ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh được quản lý chặt chẽ , công khai rõ ràng, minh bạch đúng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng tặng quà cho các người dân khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

Căn cứ Nghị định 93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (thay thế Nghị định 64/CP); được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy về việc thành lập Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban vận động tỉnh), Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban vận động tỉnh, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang và quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vận động tỉnh, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tỉnh An Giang.

Qua đó, Ban vận động tỉnh đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam tỉnh và ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước để thuận lợi cho việc tiếp nhận ủng hộ quỹ bằng hình thức chuyển khoản của các tổ chức, cá nhân đóng góp; đồng thời, việc mở tài khoản tại ngân hàng để thuận lợi trong việc chi hỗ trợ đột xuất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. 

Việc mở tài khoản ngân hàng được các tổ chức, người dân đồng thuận, đánh giá cao vì thuận tiện cho việc chuyển tiền hỗ trợ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian thực hiện giãn cách xã hội không thể đi trực tiếp để quyên góp.

Qua 2 đợt phát động, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã tiếp nhận được số tiền 64 tỷ 549 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Từ số tiền ủng hộ này, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã báo cáo và xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để phân bổ bảo đảm đúng quy định. Qua đó, đến nay đã chi 43 tỷ 981 triệu đồng để mua vật tư, trang thiết bị y tế; hỗ trợ, thăm hỏi lực lượng tuyến đầu, khu vực biên giới trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; thăm hỏi các cơ sở cách ly, khu điều trị F0...

Đến nay, việc quản lý, sử dụng, phân bổ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh được quản lý chặt chẽ, công khai rõ ràng, minh bạch đúng theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các khoản thu, chi đảm bảo đúng theo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vận động tỉnh, ý kiến chỉ đạo chi hỗ trợ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy…

Hiện tại, Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh còn tồn tiền mặt 20 tỷ 568 triệu đồng, được gửi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước. Các phát sinh tiền lãi trong quá trình gửi được tiếp nhận, theo dõi sổ sách, đối chiếu, định kỳ báo cáo đúng quy định và quản lý chặt chẽ, công khai rõ ràng, minh bạch.

Theo Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vẫn tiếp tục duy trì, quản lý trong hệ thống kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước (theo Điều 9, Nghị định 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 27/10/2021).

Thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang sẽ xin ý kiến Ban vận động tỉnh tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp tục chi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Trong đó, có tiền lãi phát sinh từ tiền gửi sẽ chi theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh...

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản