Tin mới

Quảng Bình: Hiệu quả từ công tác giảm nghèo bền vững

(Mặt trận) -Trong những năm qua, công tác giảm nghèo (CTGN) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp. Nhờ vậy, các chính sách của Đảng, Nhà nước đã đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách kịp thời, đầy đủ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thị xã.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Nhờ được hỗ trợ, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn TX. Ba Đồn đã mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Hàng năm, các chương trình, mục tiêu CTGN bền vững được đưa vào kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương và lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, tỉnh, TX. Ba Đồn còn ban hành các chính sách đặc thù để thực hiện CTGN. Thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong lao động, sản xuất của người nghèo. Nhờ đó, ngày càng có nhiều gương điển hình, nhiều mô hình, cách làm hay trong lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Bà Trương Thị Thanh Quỳnh, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TX. Ba Đồn cho hay: Cuối năm 2021, Phòng LĐ-TB-XH thị xã đã tiến hành tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, với tổng số hộ dân cư trên toàn thị xã là 29.129 hộ.

Theo đó, toàn thị xã có 775 hộ nghèo, chiếm 2,66%; 1.518 hộ cận nghèo, chiếm 5,21%. Bên cạnh đó, huyện còn phê duyệt các mô hình, dự án giảm nghèo, như: Chăn nuôi ở xã Quảng Sơn; nuôi gà ri lai và trồng giống lúa DV108 nguyên chủng ở xã Quảng Minh… Trong tổng số 515 hộ được hưởng lợi từ các dự án có 78 hộ nghèo, 167 hộ cận nghèo, 270 hộ mới thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn cho biết: Trong giai đoạn 2016-2020, toàn thị xã có 2.402 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,64% vào cuối năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 1,5%. Phát huy những kết quả đó, giai đoạn 2021-2026, TX. Ba Đồn tiếp tục xác định CTGN bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.

Để thực hiện mục tiêu năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,2%, các cấp ủy đảng, chính quyền TX. Ba Đồn đã đưa mục tiêu giảm nghèo vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể của địa phương.

Năm 2022, TX. Ba Đồn sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập. Mặt khác, thị xã tiếp tục quan tâm xây dựng chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo học nghề, vay vốn giải quyết việc làm tại chỗ,  tạo điều kiện cho người nghèo có việc làm, tăng thu nhập, khuyến khích xuất khẩu lao động đối với con em hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Phương Hiền

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản