Tin mới

Quảng Bình: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 254 nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(Mặt trận) -Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, Ban Vận động cứu trợ tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình đã có quyết định trích Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 254 nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.

Cách làm sáng tạo ở thành phố Đồng Hới

An cư cho người nghèo

Lý Nhân chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa khởi công xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh. 

Mức hỗ trợ xây dựng nhà mới 50 triệu đồng/nhà (242 nhà), sửa chữa 25 triệu đồng/nhà (12 nhà). Theo đó, huyện Lệ Thủy được hỗ trợ xây dựng mới 51 nhà, Minh Hóa xây dựng mới 50 nhà, Tuyên Hóa xây dựng mới 40 nhà, Quảng Trạch xây dựng mới 32 nhà, Bố Trạch xây dựng mới 31 nhà và sửa chữa 10 nhà, TX. Ba Đồn xây dựng mới 20 nhà, Quảng Ninh xây dựng mới 14 nhà và TP. Đồng Hới xây dựng mới 4 nhà và sửa chữa 2 nhà.

Hiền Chi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản