Tin mới

Quảng Bình: Tổ chức hiệu quả công tác tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ

(Mặt trận) -Ban Vận động cứu trợ tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức hiệu quả công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện bảo đảm kịp thời, tập trung, đúng mục đích, đối tượng và công khai theo Nghị định số 93 của Chính phủ.

MTTQ TP Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Ngày 5/4, Ban Vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Ban Vận động cứu trợ tỉnh) tổ chức hội nghị thông qua dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động.

Tháng 3/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Vận động cứu trợ tỉnh theo Nghị định số 93 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Để tổ chức các hoạt động cứu trợ bảo đảm đúng quy định, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Quảng Bình đã có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; đồng thời lấy ý kiến góp ý vào dự thảo từ các thành viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào nội dung dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Vận động cứu trợ tỉnh.

Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Quảng Bình đã thống nhất bổ sung, hoàn chỉnh nội dung và thông qua quy chế tổ chức, hoạt động, gồm 3 chương, 8 điều khoản thi hành.

Theo đó, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Quảng Bình hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bàn bạc, thống nhất và phối hợp thực hiện trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng kiến của mỗi thành viên. Ban có trách nhiệm phối hợp tổ chức hiệu qủa công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo bảo đảm kịp thời, tập trung, đúng mục đích, đối tượng và công khai theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh.

XUÂN THI

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản