Quảng Nam: Chi 244 tỷ đồng hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19

(Mặt trận) - Sáng ngày 16/7, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay, đã có 18/18 huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện và phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phát huy hiệu quả mô hình tự quản khu dân cư

Điện Biên đẩy mạnh các phong trào thi đua ở cơ sở

Nam Định qua 5 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh trong lần nhận hỗ trợ kinh phí chống dịch của các nhà hảo tâm. 

Theo đó các nhóm gồm: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo với tổng số người thuộc đối tượng hỗ trợ là 219.543 và tổng kinh phí hơn 255 tỷ đồng. Đến nay, đã hỗ trợ cho 206.009 người, với kinh phí đã hỗ trợ hơn 244 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mặc dù đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh vẫn chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương không chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết không để dịch bệnh quay trở lại; tăng cường năng lực của hệ thống y tế để sẵn sàng đáp ứng trước yêu cầu phòng, chống dịch.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản