Tin mới

Quảng Nam nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những đòn bẩy để Quảng Nam đẩy mạnh triển khai thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó MTTQ các cấp đóng vai trò quan trọng.

Quảng Trị: Nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

An Giang: Chăm lo tốt cho người có công

Long An: Nhìn lại 5 năm công tác Mặt trận

 Thu hoạch dưa hấu ở Phú Ninh, Quảng Nam. Ảnh: Tấn Thành.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng các sở ngành địa phương đã huy động tối đa những nguồn lực để triển khai xây dựng NTM. MTTQ các cấp đã đóng vai trò quan trọng trong việc cùng các cấp, các ngành vận động triển khai thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM.

Ông Bríu Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tây Giang cho biết, hàng năm, MTTQ huyện, xã chủ động xây dựng kế hoạch liên tịch với các tổ chức thành viên để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM đạt nhiều kết quả cao. Nhờ vậy, trên địa bàn huyện Tây Giang đã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để san ủi 123ha mặt bằng, sắp xếp, bố trí dân cư ổn định, hạn chế tình trạng sạt lở ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng người dân.

Đối với khu vực các huyện vùng cao hiện nay việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM còn khó khăn, do đó UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc thi đua tạo mô hình điểm từ nhỏ đến lớn, như cuộc thi “vườn - tường - đường đẹp”; “cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” rồi đến phong trào “Quảng Nam chung sức xây dựng NTM”. Từ những mô hình điểm này sẽ được nhân rộng cho các địa phương khác cùng thực hiện, qua đó tạo tiền đề cho việc xây dựng NTM toàn diện, bền vững.

Quảng Nam cũng huy động nguồn lực nội tại từ các hội, đoàn thể như Ủy ban MTTQ các cấp, Hội Phụ nữ, Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi… cũng như phát huy tối đa sức mạnh tuyên truyền từ lực lượng già làng, người có uy tín, đội ngũ cán bộ thôn trong việc cùng chung tay xây dựng các tiêu chí NTM…

MTTQ các cấp còn vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Cơ Tu; nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách mới của Nhà nước được triển khai đồng bộ và kịp thời đến người dân.

Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết: Việc lồng ghép các nguồn vốn xây dựng NTM từ chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS miền núi đã xây dựng hàng trăm công trình, dự án, và hình thành các chuỗi sản xuất, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân, giúp giảm nghèo hiệu quả và hoàn thiện Bộ tiêu chí để đạt xã NTM.

Cụ thể, đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, địa phương đã lồng ghép đầu tư 108 công trình, dự án ở các huyện miền núi. Địa phương cũng đã triển khai 14 dự án án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn 6 huyện miền núi với gần 500 hộ tham gia… Tổng kinh phí lồng ghép để thực hiện các tiêu chí NTM ở huyện nghèo, xã nghèo trong ba năm qua là hơn 1.000 tỷ đồng.

Còn đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, các địa phương đã lồng ghép thực hiện hàng loạt công trình như nhựa hóa và bê tông hóa được 51 công trình giao thông; xây mới và kiên cố hóa 10 công trình thủy lợi và điện; xây mới và nâng cấp 56 công trình giáo dục; 23 công trình về văn hóa; xây mới hai công trình thương mại nông thôn; và nhiều dự án về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch…

Tấn Thành - Trường Thành

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản