Tin mới

Quảng Trị: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

(Mặt trận) - Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, phát huy vai trò chăm lo công tác an sinh xã hội, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao đời sống của người dân, ổn định xã hội, an ninh trật tự... Công tác này được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo nhiều dấu ấn đậm nét có sức lan tỏa lớn và huy động được nhiều nguồn lực tham gia.

Sáng tạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Chư Pưh (Gia Lai): Nhiều sáng tạo trong phát huy khối đại đoàn kết ở cơ sở

Chiềng Vàng sáng, xanh, sạch đẹp

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Đông Hà khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác hỗ trợ cho người nghèo - Ảnh: N.P 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực, hướng về địa bàn khu dân cư; phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

Trong đó phải kể đến công tác vận động chăm lo cho người nghèo được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo. Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh triển khai xây dựng và ban hành Đề án số 197/ĐA- UBNDMTTQ ngày 6/10/2022 về “Huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026”, trong đó phấn đấu đến cuối năm 2026 hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho 3.152 hộ nghèo với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà vùng đồng bằng, 70 triệu đồng/nhà vùng miền núi, tổng kinh phí thực hiện Đề án là 217,29 tỉ đồng.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh trong 5 năm (2018- 2022) đã huy động được 129,3 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 1.642 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 64,75 tỉ đồng; hỗ trợ sửa chữa 599 nhà, trị giá 7 tỉ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 1.023 hộ gia đình, trị giá 5,9 tỉ đồng; hỗ trợ cho 3.709 học sinh nghèo, trị giá 2,79 tỉ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 1.484 người, trị giá 1,85 tỉ đồng; hỗ trợ khó khăn cho 54.286 người, trị giá 24,66 tỉ đồng và các hỗ trợ khác với tổng trị giá 10,92 tỉ đồng.

Trong tổng số 3.152 nhà hộ nghèo được khảo sát đưa vào Đề án 197, năm 2022, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam - ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động, phối hợp hỗ trợ, đối ứng xây dựng mới 373 nhà (trong đó có 182 nhà vùng miền núi, 191 nhà vùng đồng bằng) với tổng trị giá 24,2 tỉ đồng.

 

Từ năm 2018, thông qua chương trình “Nối vòng tay nhân ái”, đã kêu gọi, vận động được số tiền 136,3 tỉ đồng; thăm và tặng 216.622 suất quà Tết, 125 máy ghi nhật ký thủy sản, 12.081 chiếc áo ấm cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, từ nguồn hỗ trợ của nhà hảo tâm, doanh nghiệp là con em Quảng Trị ở các tỉnh, thành phố như: Hội đồng hương Quảng Trị tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Tennis Hải Lăng nghĩa tình TP. Hồ Chí Minh, Hội Tennis đồng hương Triệu Phong tại TP. Hồ Chí Minh... đã hỗ trợ chương trình với số tiền 9,4 tỉ đồng, trao tặng 16.512 suất quà cho hộ nghèo, đối tượng yếu thế và 11.500 chiếc áo ấm cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác cứu trợ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả. Thông qua nguồn Quỹ này, trong 3 năm (2020-2022), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban Cứu trợ tỉnh đã kịp thời phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 287 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo bị thiệt hại do thiên tai với số tiền 16,81 tỉ đồng.

Hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau mưa lũ trên 25 tỉ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Ban Cứu trợ tỉnh cũng hỗ trợ xây dựng 15 nhà phòng, chống bão lụt cho người dân các vùng trọng yếu ảnh hưởng thiên tai và 56 công trình dân sinh (trường học, đường nội thôn, trạm y tế...) trị giá 51,9 tỉ đồng; các nội dung hỗ trợ khác tổng trị giá 2,08 tỉ đồng...

Để tiếp tục chăm lo tốt hơn cho người nghèo và các đối tượng yếu thế, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Cần có sự phối hợp thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở để có sự phân bổ đồng đều giữa các địa phương, hộ gia đình, đảm bảo các hộ nghèo, người yếu thế trong xã hội đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đảm bảo sự công bằng trong chính sách an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo bằng nhiều hình thức phù hợp tạo sự lan tỏa, đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để phấn đấu năm 2026 hoàn thành mục tiêu xây mới 3.152 nhà ở cho hộ nghèo theo Đề án 197 đã đề ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, nhất là con em đồng hương Quảng Trị trên mọi miền Tổ quốc luôn hướng về quê hương tiếp tục chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh, động viên họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản