Tin mới

Sóc Trăng: Nhiều mô hình thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa

(Mặt trận) - Thời gian qua, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Long Phú (Sóc Trăng) được thực hiện với nhiều mô hình thiết thực, qua đó mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đại đoàn kết - sức mạnh trong xây dựng nông thôn mới ở Lộc Hà

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang trong xây dựng nông thôn mới

Phú Yên: Xây dựng 259 mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư

Các địa phương nhân rộng mô hình đoạn đường có đèn chiếu sáng. Ảnh: KGT

Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp với UBND huyện và các tổ chức thành viên triển khai quyết liệt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo đó, đã duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: mô hình đoạn đường có đèn chiếu sáng, với 4.568 trụ và bóng đèn, có chiều dài hơn 160km; mô hình hố rác gia đình, bảo vệ môi trường; mô hình tổ nhân dân đoàn kết tự quản tại các khu dân cư…

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các xã, thị trấn triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực. Riêng năm 2021, đã công nhận và tái công nhận 25.189 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 61/61 ấp, khu dân cư được công nhận ấp văn hóa, trong đó, có 19 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa nông thôn mới; 124/124 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Đồng thời, các cấp, các địa phương tích cực vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chỉnh trang nhà cửa và thực hiện các công trình dân sinh tại các xã, thị trấn. Các địa phương phối hợp và duy trì mô hình cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường. Phong trào “Toàn dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông” được duy trì với 11 mô hình điểm khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông, củng cố nâng chất 381 tổ an ninh nhân dân, với 760 thành viên; củng cố và nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả như: mô hình tiếng kẻng an ninh, ánh sáng an ninh, camera an ninh, xóm đạo tự quản; mô hình địa bàn xã không có tội phạm ma túy… Phong trào “Người tốt, việc tốt” được nhân rộng qua các mô hình như: tổ nhân dân tự quản không có tội phạm và tệ nạn xã hội, cổng rào an ninh trật tự. Từ đó, đã phát huy hiệu quả tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua đó, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, ngụ xã Châu Khánh, huyện Long Phú chia sẻ: “Từ khi đoạn đường trước nhà có đèn chiếu sáng, ban đêm có việc đi lại trên đường cũng an tâm hơn, tình hình an ninh trật tự ổn định. Bà con vô cùng phấn khởi, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước".

Những việc làm cụ thể nêu trên đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên đoàn viên, hội viên thi đua, hình thành nếp sống mới trong cộng đồng dân cư, làm lành mạnh môi trường xã hội, môi trường văn hóa - giáo dục, quan hệ ứng xử trong từng hộ gia đình và cộng đồng. Đồng chí Lê Hồng Phong - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạnh, huyện Long Phú cho hay: “Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh triển khai sâu rộng, hướng vào lợi ích thiết thực của các tầng lớp nhân dân, đông đảo các tầng lớp nhân dân, các ngành, đoàn thể quan tâm phối hợp thực hiện”.

Đồng chí Võ Thanh Điền - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú cho biết: “Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm; các cuộc vận động, các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục lồng ghép các phong trào thi đua ở các xã, thị trấn, khu dân cư với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản