Tin mới

Sóc Trăng: Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

(Mặt trận) - Đó là một trong những nội dung chính trong Chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng với Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tiến hành ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: QUANG BÌNH 

Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh, tính đến ngày 31/5/2023, dư nợ ủy thác qua tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đạt 4.633 tỷ đồng, chiếm 99,91% tổng dư nợ. Thời gian qua, Sóc Trăng thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tính đến cuối tháng 5/2023, tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt trên 147,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,2% tổng nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội, tăng hơn 100,6 tỷ đồng so với thời điểm ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW năm 2014.

Theo kế hoạch chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh sẽ cùng nhau phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện tốt tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tăng cường nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội và “Quỹ vì người nghèo”…

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mở rộng cuộc vận động “Vì người nghèo”; thống nhất nguồn tiền nhận hỗ trợ và kinh phí nguồn vận động “Quỹ vì người nghèo” giao dịch qua tài khoản mở tại ngân hàng chính sách xã hội cùng cấp; tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp rà soát các nguồn vốn nhàn rỗi từ các nguồn quỹ chưa sử dụng gửi vào ngân hàng chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn vốn cho ngân hàng chính sách xã hội. Tính đến ngày 31/5/2023, số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 168 tỷ đồng để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản