Sức dân trong xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm, triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương, hướng các hoạt động về cơ sở. Qua đó, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Ủy ban MTTQ huyện Phù Yên tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phụ nữ TP Cà Mau chung tay chống rác thải nhựa

 Người dân xóm Làng Ngòi, xã Động Đạt, huyện Phú Lương tham gia làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới.

CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng điểm của MTTQ tỉnh Thái Nguyên. Như tại phường Ba Hàng người dân đã góp phần vào nỗ lực chung, xây dựng đô thị Phổ Yên văn minh, hiện đại. Cùng với việc xây dựng kế hoạch cụ thể, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xuống từng cấp cơ sở cũng đã được triển khai để từng tổ dân phố, từng người dân hưởng ứng, đồng thuận với chủ trương chung. Ông Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Ba Hàng cho biết, khi thực hiện CVĐ này, bà con nhân dân đã tích cực xây dựng thành phố phát triển. Thông qua CVĐ ở địa phương, các khu dân cư đã xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, hạn chế và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi, người trót sa ngã vào tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng... cùng với sự chăm lo phát triển kinh tế, lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng được bà con nhân dân quan tâm.

Những kết quả của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, sẽ là động lực để MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt CVĐ này, thành phố Sông Công cũng đưa ra nhiều giải pháp. Ông Lê Quý Dương - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Sông Công cho hay, để thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ thành phố Sông Công sẽ tiếp tục tham mưu cho Thành ủy gắn CVĐ với các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng mô hình sáng tạo, linh hoạt phù hợp với tình hình của từng đơn vị và từng địa phương. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ kịp thời động viên, khen thưởng các mô hình tiêu biểu cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Việc tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư văn hóa chính là một trong những điểm nhấn trong thực hiện CVĐ trên địa bàn thành phố Sông Công.

“Với sự vào cuộc hiệu quả, tích cực của hệ thống Mặt trận tại địa phương, đến nay CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực, tập trung vào nhiệm vụ mũi nhọn, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nhân dân quan tâm phù hợp với điều kiện thực tế và thế mạnh riêng có của mỗi địa phương. Điều này đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn”, ông Lê Quý Dương chia sẻ.

Còn tại huyện Định Hóa, với đặc thù là an toàn khu, có nhiều di tích quốc gia đặc biệt, huyện đang nỗ lực xây dựng thành huyện NTM vào năm 2023. Từ khi triển khai thực hiện, bộ mặt NTM của huyện ngày càng khang trang, khởi sắc hơn. Phát huy kết quả đạt được, Định Hóa đang nỗ lực phấn đấu trong năm nay sẽ xây dựng được 11 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hoàn thành 9/9 huyện NTM. Xác định đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa lớn, MTTQ các cấp của huyện đã nêu cao vai trò tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ông Hoàng Văn Đại - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa cho biết, năm 2023 chúng tôi phải làm một khối lượng công việc rất lớn. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung cho 6 xã về đích NTM mà 6 xã này khó khăn nhất trong huyện. Để thực hiện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phải xây dựng kế hoạch, phải thực hiện nhiệm vụ cụ thể chứ không mang tính chung chung.

“Huyện xác định công tác thông tin, tuyên truyền trong xây dựng NTM là giải pháp trọng tâm. Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, huyện Định Hóa sẽ phát huy đồng bộ nguồn lực của Trung ương, cho đến các đơn vị tài trợ và nội lực để bứt phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng, đổi mới tư duy của người dân và giảm nghèo nhanh, bền vững. Trong đó, quan tâm tới xây dựng các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, hỗ trợ kinh tế tập thể, tập trung cho xây dựng cụm công nghiệp... Với những giải pháp đồng bộ như vậy, Định Hóa quyết tâm về đích NTM theo đúng kế hoạch đề ra”, ông Hoàng Văn Đại thông tin.

Để tiếp tục đưa ra các mục tiêu cụ thể trong quá trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Thái Hanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên cho biết, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận và triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở. Qua đó, vai trò chủ thể của người dân được phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM ở từng địa phương. Đặc biệt, thông qua phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng NTM” tỉnh đặt ra mục tiêu, đến hết năm 2025 có trên 97% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trên 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm 4 huyện đạt chuẩn NTM. Đến hết năm 2025, tỉnh có 7 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng NTM, trong đó có một huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; bình quân tiêu chí toàn tỉnh theo Bộ tiêu chí về xã xây dựng NTM đạt 18,6 tiêu chí/xã; nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập bình quân của người dân nông thôn.

PHƯƠNG NGUYÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản