Tin mới

Tăng cường đồng thuận trong dân

(Mặt trận) -Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ rất chú trọng phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn liền với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Hội viên Hội Phụ nữ thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh làm đường hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Theo ông Lương Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, MTTQ các cấp của tỉnh đã chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, từ đó đề xuất biện pháp sát thực để giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Năm 2022, MTTQ tỉnh Phú Thọ đã phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tổng hợp báo cáo HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết. Tại 2.592 điểm tiếp xúc đã có trên 129.140 lượt cử tri tham dự và 7.644 lượt ý kiến phát biểu, kiến nghị, đề xuất. Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như việc đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng NTM, phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Đẩy mạnh triển khai công tác phản biện xã hội, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia góp ý, phản biện xã hội vào các dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các dự thảo quy hoạch, đề án, các chương trình, Nghị quyết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tham gia góp ý vào 245 văn bản liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chủ trì và phối hợp phản biện 34 cuộc bằng hình thức tổ chức hội nghị và gửi dự thảo văn bản phản biện.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Lương Ngọc Thạch cho biết, bên cạnh phản biện xã hội, MTTQ các cấp của tỉnh tiếp tục vận động nhân dân tham gia giám sát, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ cấp huyện và cấp xã của tỉnh tiến hành giám sát bằng hình thức thành lập đoàn, nghiên cứu văn bản và tham gia giám sát cùng các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong đó, MTTQ huyện Tân Sơn đã triển khai giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ tại xã Kim Thượng, Xuân Đài và Thu Ngạc; MTTQ Thị xã Phú Thọ thực hiện giám sát quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 và công tác hỗ trợ an sinh, xã hội đối với hộ nghèo, cận nghèo năm 2021, giám sát kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Đồng thời, việc giám sát cũng được MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ triển khai thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được 382 cuộc và thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 503 cuộc.

Cùng với đó, MTTQ tỉnh đã tích cực phối hợp trong việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phối hợp đôn đốc thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở địa phương, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tố cáo để kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn liền với xây dựng NTM, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy quyền giám sát, việc thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đã tiếp 242 công dân và tiếp nhận 92 đơn, chuyển tới các cơ quan chức năng đề nghị xem xét giải quyết 33 đơn, các cơ quan chức năng đã xem xét giải quyết trả lời 26 đơn, ban hành văn bản hướng dẫn công dân viết và gửi đơn các cơ quan có thẩm quyền theo quy định 7 đơn. Các nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” được MTTQ các cấp của tỉnh tiến hành đồng bộ nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe ý kiến của người dân, đồng hành cùng người dân trong mọi lĩnh tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

TRUNG QUÂN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản