Thái Bình: Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình luôn chú trọng xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tập hợp nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TP.Hà Nội: Nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng khó khăn

Ðoàn kết xây dựng nông thôn mới ở Quài Tở

Những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp ở Sóc Trăng

 Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương phối hợp với các tổ chức thành viên trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Bà Vũ Thị Huấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Kiến Xương cho biết: Ủy ban MTTQ thị trấn đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động. Ủy ban MTTQ thị trấn đã vận động nhân dân ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” vượt chỉ tiêu đề ra: năm 2020 đạt gần 49 triệu đồng, năm 2021 đạt gần 52 triệu đồng, năm 2022 đạt trên 66 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, thị trấn đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa cho 31 nhà đại đoàn kết, đồng thời huy động các nguồn xã hội hóa để thăm hỏi, hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh, phát triển kinh tế, tặng quà hộ chính sách, người cao tuổi. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân thị trấn đã hiến trên 45.000m2 đất các loại cùng với trên 1.000 ngày công và đóng góp tiền để mở rộng các tuyến đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng với tổng trị giá gần 50 tỷ đồng. Hàng năm, 100% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” và 96% số hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Tại xã Nam Bình, khối đại đoàn kết toàn dân luôn được phát huy, vai trò của mặt trận ngày càng được củng cố và nâng cao. Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã khẳng định: Địa phương là 1 trong 6 xã về đích nông thôn mới nâng cao sớm nhất của huyện Kiến Xương. Điều này cũng phần nào khẳng định tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của các tầng lớp nhân dân trong xã. 5 năm qua, nhân dân đã hiến trên 30.000m2 đất, ủng hộ hàng tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao, mỗi năm đóng góp trên 60 triệu đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” để xây dựng, sửa chữa nhà và hỗ trợ giống, vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người nghèo.

Ông Phan Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương cho biết: Để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, MTTQ các cấp đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp phát động. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân đã tích cực hiến đất, góp công, góp của để xây dựng kết cấu hạ tầng. 

Trong 10 năm qua, nhân dân trong huyện đã đóng góp hàng vạn ngày công lao động, hiến trên 350.000m2 đất, ủng hộ hơn 2.100 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, ủy ban MTTQ các cấp đã có nhiều chương trình, cách làm sáng tạo để kêu gọi, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

 Trong hơn 2 năm qua, MTTQ các cấp đã vận động được trên 2,5 tỷ đồng trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” để hỗ trợ sửa chữa, xóa nhà ở dột nát, hỗ trợ sinh kế, tặng quà cho hàng nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2022 còn 2,08%. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Toàn huyện đã xây dựng được 136 mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, camera an ninh. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả ở khu dân cư, tổ dân phố, tiêu biểu như mô hình 98 tổ tự quản xã Bình Định; mô hình an toàn giao thông của Hội Cựu chiến binh xã Vũ Quý; mô hình camera an ninh xã Quốc Tuấn; mô hình khu dân cư điểm về phòng, chống ma túy thôn Tri Lễ, xã Vũ Lễ...

Để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Kiến Xương sẽ tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ MTTQ trong thực hiện nhiệm vụ theo phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, nỗ lực phát triển kinh tế để nâng cao đời sống, tham gia các hoạt động xã hội. Nắm bắt tình hình tư tưởng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Thu Thủy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản