Tin mới

Thái Nguyên: Phát huy tinh thần tự quản của nhân dân

(Mặt trận) -Nhằm phát huy tinh thần tự quản của nhân dân, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản trên nhiều lĩnh vực như: Bảo đảm ninh trật tự, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông... Đa số các mô hình đều có sức lan tỏa trong cộng đồng và được duy trì hiệu quả.

MTTQ xã Phú An xã hội hóa xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Lâm Thao phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Châu Thành: Nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

 Thực hiện mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự, xóm La Đành, xã Hóa Trung, đã lắp đặt camera an ninh tại các ngõ ra vào xóm.

Chúng tôi đến xóm La Đành, xã Hóa Trung, tìm hiểu về mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự được triển khai tại xóm vào đầu năm nay. Bà Trần Thị Thư, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm La Đành, cho biết: Để xây dựng mô hình, Ban Công tác Mặt trận xóm đã tuyên truyền, vận động bà con đóng góp được trên 100 triệu đồng, hiến hơn 5.00m2 đất để mở rộng và chỉnh trang lại tuyến đường trục xóm, đồng thời lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh. Từ khi mô hình đi vào hoạt động, người dân đều ý thức được trách nhiệm của mình trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm...

Ngoài xóm La Đành, nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Đồng Hỷ cũng phát huy được hiệu quả của các mô hình tự quản. Điển hình như các mô hình: Camera an ninh, đường cờ Tổ quốc (xã Hóa Thượng); phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông (xã Khe Mo); giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao (xã Hợp Tiến)...

Mỗi mô hình đều được các địa phương thực hiện bằng những cách làm cụ thể để phát huy được hiệu quả cao nhất. Ví dụ như với mô hình tự quản về an ninh trật tự, các xóm thực hiện mô hình sẽ rà soát, bổ sung những nội dung về đảm bảo an ninh trật tự vào hương ước, quy ước của xóm; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; có tổ tự quản thực hiện việc tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dân cư...

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ, việc xây dựng các mô hình tự quản là nhằm tập hợp sự đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; động viên nhân dân chủ động chung tay, góp sức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Đồng thời phát huy vai trò và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ các xã, thị trấn, ban công tác mặt trận ở các khu dân cư trong việc thực hiện và giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở.

Để thực hiện tốt việc xây dựng các mô hình tự quản, Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ các địa phương xác định nội dung mô hình tự quản cụ thể, phù hợp, sát với từng khu dân cư.

Trong quá trình thực hiện, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp chặt chẽ với ủy ban MTTQ các địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra khu dân cư được chọn làm điểm và hỗ trợ các nội dung xây dựng mô hình; chủ trì tổ chức ra mắt mô hình và thực hiện một số hoạt động khác trong quá trình tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu đề ra; thành lập đoàn kiểm tra, giám sát thực trạng hoạt động của các mô hình tự quản...

Năm 2022, huyện Đồng Hỷ đã xây dựng được 16 mô hình tự quản, hiện nay tổng số mô hình hoạt động hiệu quả của toàn huyện là 54. Trong đó, các mô hình tập trung vào những nội dung chủ yếu như: Bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phòng cháy chữa cháy...

Ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ, cho biết: Chúng tôi sẽ rà soát, đánh giá để tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Quỳnh Trang 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản