Tin mới

Thanh Hóa: Phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

(Mặt trận) -Ngày 22-9, tại các xã Trí Nang (Lang Chánh), Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc), Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với UBND các huyện Lang Chánh, Vĩnh Lộc phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.

Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang quyết liệt xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

MTTQ Hải Phòng: Nhiều mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

 Đại biểu tham gia Lễ phát động tại xã Trí Nang (Lang Chánh).

Chiến dịch do Australia khởi xướng năm 1993, được Chương trình môi trường Liên Hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm.

Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng…

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đề nghị MTTQ các cấp 2 huyện: Lang Chánh, Vĩnh Lộc tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về tác hại của ô nhiễm môi trường đối với đời sống, sức khỏe của người dân và cộng đồng dân cư.

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao tặng xãTrí Nang (Lang Chánh) 30 thùng rác đựng rác.

Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa từ các khu dân cư trong toàn huyện. Thực hiện phân loại, thu gom rác thải đúng quy định; xây dựng bể xử lý rác thải, bể ủ rác hữu cơ tại gia đình; tích cực tham gia các hoạt động ở cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình “khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư tự quản ứng xử văn minh du lịch”; phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Dòng sông không rác thải”, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng; phân loại rác thải sinh học…

Ban công tác Mặt trận và đoàn thể các thôn, bản cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình giữ gìn vệ sinh nhà cửa, xây dựng 3 công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn; tổ chức tốt việc thu gom và xử lý rác thải, không vứt rác và túi ni lông bừa bãi; không thả rông gia súc; sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định…

MTTQ phối hợp với chính quyền, các đoàn thể có hình thức biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, có giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao tặng xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc) 30 thùng rác đựng rác.

Nhân dịp này Ủy ban MTTQ tỉnh tặng xã Trí Nang và Vĩnh Hưng, mỗi đơn vị 30 thùng rác đựng rác.

Sau Lễ phát động, các đại biểu cùng Nhân dân đã trồng cây tại khuôn viên Nhà văn hóa bản Năng Cát (xã Trí Nang).

Phan Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản