Tin mới

Thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 5/10/2021 công nhận thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Phú Thọ: Huy động mọi nguồn lực xã hội để chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn

Thoát nghèo từ sinh kế của Mặt trận

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ mua thiết bị học tập cho học sinh đặc biệt khó khăn

 Thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Tuyên Quang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Qua 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay, thành phố Tuyên Quang đã có bước phát triển khá toàn diện: Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa; 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người của các xã nông thôn mới đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 95,9%.

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp của thành phố dần chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao; cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư theo quy hoạch. 5/5 xã có nhà văn hóa và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao; an ninh trật tự an toàn, giữ vững. Hiện nay, thành phố không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, có trên 99% người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Tuyên Quang và có chung cảm nhận thành phố đã có sự chuyển mình mạnh mẽ sang phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân cải thiện, nâng cao.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản