Tin mới

Thoại Sơn “Lắng nghe dân nói”

(Mặt trận) -Với mong muốn gần dân, sát dân, trên tinh thần “tích cực, cầu thị, chân thành, lắng nghe, hiệu quả, không hình thức”, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, nhận được đồng thuận cao từ người dân.

MTTQ TP Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Xã An Bình là địa phương đầu tiên ở Thoại Sơn tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói” theo kế hoạch. Tại diễn đàn, các đại biểu được nghe báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và những định hướng lớn trong năm 2022 của huyện Thoại Sơn. Có mặt tại buổi “Lắng nghe dân nói” tại xã An Bình mới thấy được sự dân chủ, thẳng thắn, kỷ cương và gần gũi giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

 Người dân tích cực tham dự diễn đàn “Lắng nghe dân nói” ở xã Phú Thuận

Ông Lê Hồng Tuấn (nông dân ấp Phú An, xã An Bình) cho rằng, bản thân rất phấn khởi với sự thay đổi của huyện Thoại Sơn nói chung và xã An Bình nói riêng. Nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao nên đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao.

“Đa phần người dân trên địa bàn sống bằng nghề nông, nhưng những năm qua, giá cả vật tư, phân bón không ổn định khiến việc sản xuất, trồng trọt khá bấp bênh. Chúng tôi hy vọng ngành chức năng sớm chấn chỉnh, ổn định giá cả vật tư, phân bón để người dân an tâm sản xuất” - ông Tuấn trình bày.

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” là mô hình sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp sát với đời sống nhân dân vì trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến góp ý của nhân dân. Đồng thời, tiếp thu, khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương để làm tốt hơn trong thời gian tới. Đây còn là cầu nối góp phần tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ và nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước.

Xử lý tốt vấn đề

Lắng nghe và giải quyết một cách thỏa đáng, hợp lý những vấn đề của nhân dân đặt ra, diễn đàn “Lắng nghe dân nói” là mô hình dân vận khéo, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân. Việc duy trì hoạt động này còn góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy tốt việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Trong đó, nổi bật là công tác vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề xã hội, các chỉ tiêu không cần vốn trong xây dựng NTM ở địa phương.

 Buổi tiếp xúc, gặp gỡ với nhân dân ở xã An Bình đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức các buổi tiếp xúc, trao đổi với người dân được thông tin rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham dự đầy đủ; thông tin tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích, đúng trọng tâm những vấn đề nhân dân quan tâm. Cán bộ tham dự diễn đàn nắm chắc  vấn đề và có giải trình, xử lý tốt những kiến nghị của nhân dân để buổi tiếp xúc đạt hiệu quả cao.

Tại diễn đàn “Lắng nghe dân nói” ở xã An Bình, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều nhấn mạnh, “Lắng nghe dân nói” là chủ trương hướng mạnh về cơ sở của Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn theo Kế hoạch 63-KH/HU, ngày 9-12-2021. Theo đó, hàng năm, huyện sẽ tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói” ở 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hoạt động nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc tham gia ý kiến xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ và nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước.

Tiếp tục lan tỏa

Huyện ủy Thoại Sơn đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy căn cứ Hướng dẫn 30-HD/BTGTU, ngày 19/1/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, tham mưu ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập quán triệt nội dung chuyên đề năm 2022 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả, huyện mở được 211 cuộc triển khai cho 4.416 lượt đảng viên, đạt tỷ lệ 98,1%. Việc nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đang tạo lan tỏa tích cực. Một trong những mô hình phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên thời gian qua trên địa bàn huyện Thoại Sơn là diễn đàn “lắng nghe dân nói”.

Tại xã Phú Thuận, mô hình diễn đàn “Cấp ủy, chính quyền lắng nghe ý kiến nhân dân” được thực hiện thường xuyên, tổ chức 1 tháng/lần, chia đều cho 4 ấp trên địa bàn xã. Địa điểm tổ chức tại văn phòng ban ấp hoặc nhà dân. Thành phần tham dự diễn đàn là Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và các ngành liên quan. Tại diễn đàn, bà con nhân dân đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như trình bày các ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo xã, tập trung vào những vấn đề, như: Hộ tịch, đất đai, an ninh trật tự, vấn đề phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

“Qua tiếp thu, ghi nhận ý kiến đóng góp của nhân dân, địa phương kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; chủ động bám địa bàn, sát cơ sở. Đây là mô hình sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp sát với đời sống nhân dân. Từ trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và góp ý của nhân dân, lãnh đạo địa phương kịp thời giải quyết, trả lời những thắc mắc, vấn đề được nhân dân quan tâm, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Thời gian tới, mô hình này sẽ được xã tổ chức theo hình thức chuyên đề, luân phiên những vấn đề, lĩnh vực mà người dân thật sự quan tâm để tập trung lắng nghe, giải quyết kịp thời hơn nữa những khó khăn, vướng mắc của người dân” - Bí thư Đảng ủy xã Phú Thuận Nguyễn Quốc Khánh cho hay.

Đối với xã Vĩnh Trạch, hàng tháng, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và các đoàn thể đến 1 ấp để dự diễn đàn “lắng nghe dân nói”, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Mô hình được duy trì thường xuyên qua nhiều năm nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Diễn đàn góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. Từ đó, chống lại bệnh thành tích, hình thức bằng việc giảm số lượng văn bản chỉ đạo, giảm họp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo Đảng ủy xã Vĩnh Trạch, việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng luôn được quan tâm thực hiện tốt. Trong đó, nội dung nêu gương “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, trong phát huy và thực hành dân chủ đã góp phần làm lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chính sự nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên mà nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Trạch luôn nhiệt tình tham gia, thực hiện nhiều mô hình “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. Đó là mô hình bếp ăn tình thương của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch, phục vụ 300 phần ăn/ngày cho học sinh nghèo, khó khăn với kinh phí khoảng 560 triệu đồng/ năm.

Sự đồng tình, ủng hộ, cũng như tham gia đông đảo của nhân dân qua các diễn đàn “Lắng nghe dân nói” từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn thời gian qua càng tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, thể hiện vai trò nêu gương, tiên phong của cán bộ, đảng viên. Từ đó, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt.

PHƯƠNG LAN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản