Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc Trụ sở cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 80-82 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(Mặt trận) -Công trình: Trụ sở cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 80-82 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thuộc dự án: “Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất trụ sở cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 80-82 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình và tại 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội” với các nội dung cụ thể như sau:

Bà Rịa – Vũng Tàu: Những công trình, phần việc giúp dân được hưởng lợi

Kinh nghiệm của MTTQ xã Xuân Sinh

MTTQ huyện Đông Sơn với việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

1. Tên công trình thi tuyển kiến trúc: Trụ sở cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 80-82 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Công trình thi tuyển thuộc dự án đầu tư xây dựng: “Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất trụ sở cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 80-82 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình và tại 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội”

2. Địa điểm thi tuyển: Số 80 – 82 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

3. Chức năng, tính chất công trình theo quy hoạch:

  • Chức năng: Công trình Trụ sở làm việc
  • Cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp I

4. Đơn vị tổ chức thi tuyển:

  • Đơn vị tổ chức: Văn phòng Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
  • Đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển: Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam

5. Hình thức tổ chức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi, dành cho các cá nhân, tổ chức tư vấn thiết kế trong nước có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia

6. Trình tự tổ chức cuộc thi:

  • Phát động cuộc thi 17/8/2023
  • Thực hiện Phương án dự thi (30 ngày)
  • Đăng kí dự thi và nhận tài liệu dự thi 17/8 – 24/8/2023
  • Nộp bài Dự thi: Trước 16h00 ngày 16/9/2023.

7. Thủ tục đăng ký, quy định về sản phẩm dự thi và nộp hồ sơ dự thi:

Các đơn vị quan tâm nộp đăng ký dự thi và nhận Tài liệu thi tuyển tại: Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam

  • Số 40 Tăng Bạt Hổ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
  • Cán bộ phụ trách: ThS. KTS. Nguyễn Ánh Dương – Trưởng Ban Truyền thông, SĐT: 0916 555 198 – Email: duong@tckt.vn (hoặc) CN. Ngô Kim Thúy – SĐT: 0988717188.

8. Thông tin khác

Theo nhiệm vụ thiết kế, Quy chế thi tuyển được phê duyệt và các tài liệu kèm theo thông báo thi tuyển: Tải chi tiết :Thông báo thi tuyển phương án kiến trúc.pdf

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản