Tin mới

TP Tam Kỳ: Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

(Mặt trận) - Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (gọi tắt XDĐSVH) đã có sự phát triển vượt bậc tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

TP Tam Kỳ ngày càng xanh sạch đẹp. 

Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, phong trào XDĐSVH cùng với nhiều phong trào thi đua được phát động ở các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố tạo nên sức mạnh tổng hợp, là động lực góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương…”

Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, công tác, hoạt động xã hội... Nhiều gương người tốt việc tốt, nhiều cán bộ, chiến sỹ và nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều thành tích trong công tác, lao động sáng tạo; đồng thời được tuyên dương khen thưởng tại nhiều hội nghị cấp tỉnh, ngành, thành phố, kịp thời động viên các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn.

Những năm qua thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tầng hóa trường học; xây dựng các trạm y tế đạt chuẩn; hệ thống đường giao thông nội thành; bê tông hóa kiệt hẻm; giao thông nông thôn; các công trình công cộng từng bước được nâng cấp; xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị…

Điều đó không chỉ làm cho kinh tế phát triển mà đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm đáng kể; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, từ đó tác động tích cực đến các phong trào quần chúng, đặc biệt là phong trào XDĐSVH ngày càng phát triển sâu rộng trong nhân dân. 

 Tam Kỳ nơi phong trào XDĐSVH có sự phát triển vượt bậc.

Toàn thành phố đã có gần 400 gia đình văn hóa tiêu biểu được thành phố biểu dương và tặng Giấy khen; gần 50 gia đình, cá nhân tiêu biểu được cấp tỉnh biểu dương tặng Bằng khen và Giấy khen, trên 20 gia đình văn hóa tiêu biểu được Trung ương biểu dương khen tặng. Đến nay, toàn thành phố có 72/85 thôn, khối phố đạt danh hiệu thôn, khối phố văn hóa đạt tỷ lệ 84.7%. Nhiều thôn, khối phố đã giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liền.

Theo ông Nguyễn Hồng Lai, để làm được điều đó, ngoài những văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy Tam Kỳ ban hành các Chỉ thị, văn bản, tổ chức nhiều cuộc họp hướng dẫn triển khai, trong đó tiêu biểu như Chỉ thị số 17 ngày 31/3/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động XDĐSVH trên địa bàn thành phố. Hằng năm UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn có chương trình phối hợp thực hiện CVĐ. Cùng với đó, các đơn vị liên quan luôn có các chương trình phối hợp để triển khai thực hiện phong trào.

Điều đáng nói nữa là phong trào được sự hưởng ứng đồng thuận lớn của toàn thể người dân. Trong Cuộc vận động XDĐSVH có nhiều cán bộ thôn, tổ đã tận tụy, không mệt mỏi xây dựng phong trào ở các KDC và trong cuộc sống hàng ngày, còn có rất nhiều gương “người tốt, việc tốt”, tạo nét đẹp trong cộng đồng dân cư ngày càng đậm nét hơn đã góp phần chung trong việc thực hiện phong trào XDĐSVH, xây dựng văn hóa nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị ở cơ sở.

“Phải nói rằng, trong 20 năm qua, Cuộc vận động XDĐSVH và "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã triển khai sâu rộng các tầng lớp nhân dân và đạt được nhiều kết quả tích cực”, ông Lai khẳng định. 

 

Phong trào đã từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng thuận cao, tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn hóa nông thôn mới và văn hóa văn minh đô thị. Vai trò và trách nhiệm của Ban chỉ đạo phong trào mà các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, UBND các xã, phường là các thành viên được đề cao. 

Những kết quả của phong trào góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc; những cố gắng không ngừng nghỉ của các tổ chức, cá nhân, của cả cộng đồng trong việc gìn giữ và xây dựng các danh hiệu văn hóa đã góp phần to lớn để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố, không ngừng thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản