Trà Vinh: Đẩy mạnh tuyên truyền trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh

(Mặt trận) - Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh và các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về thực hiện Cuộc vận động trong tình hình mới, nhất là Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời lồng ghép tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động cao điểm do các cấp, các ngành phát động ở cơ quan, đơn vị và địa phương.

Ủy ban MTTQ huyện Phù Yên tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phụ nữ TP Cà Mau chung tay chống rác thải nhựa

Nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả ở Bắc Giang

 

Ngày 19/5/2021, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới”, trong đó yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội về Cuộc vận động, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam.

Quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW và Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư, từ đầu năm 2022 đến nay, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Trà Vinh phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về Cuộc vận động, trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư; Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông tuyên truyền về Cuộc vận động; Sở Công Thương vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện lợi treo các băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Cuộc vận động, tổ chức các chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng để thu hút người tiêu dùng sử dụng hàng Việt; Báo Trà Vinh (báo in chữ Việt, chữ Khmer và báo điện tử) đăng hơn 260 tác phẩm báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đưa hơn 80 tin, bài tuyên truyền về Cuộc vận động và những nội dung trọng tâm có liên quan; Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn hệ thống trực thuộc phối hợp tuyên truyền, vận động hàng hóa triển lãm và tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; động viên các tầng lớp nhân dân quan tâm theo dõi, phát hiện, kiến nghị xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Theo ông Vũ Hồng Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh, thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của các ngành, các cấp, địa phương về Cuộc vận động và hoạt động xúc tiến thương mại có nhiều chuyển biến; nhiều doanh nghiệp, cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm đối với người tiêu dùng, quan tâm cải tiến mẫu mã, chất lượng hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển mạng lưới bán lẻ, đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh chia sẻ: Hiệu quả mang lại từ Cuộc vận động đã làm thay đổi nhận thức và thói quen của người tiêu dùng trong việc ưu tiên lựa chọn, mua sắm và sử dụng hàng hóa Việt Nam nói chung, những mặt hàng OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh nói riêng, nhờ đó thúc đẩy sản xuất hàng Việt và mở rộng thị trường hàng Việt trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh và các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về thực hiện Cuộc vận động trong tình hình mới, nhất là Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời lồng ghép tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động cao điểm do các cấp, các ngành phát động ở cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bên cạnh đó, phối hợp quán triệt, tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh” nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, các chủ thể kinh tế và Nhân dân về sự cần thiết và tính cấp bách đối với công tác xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm và Chương trình OCOP. Xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo chuỗi giá trị; là điều kiện để nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu; chú trọng đưa sản phẩm vào các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ trong và ngoài tỉnh; thường xuyên quảng bá sản phẩm, tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển du lịch, nhằm tạo ý thức và thói quen cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm OCOP một cách rộng rãi, vì sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động, khơi dậy tinh thần yêu nước trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá, sử dụng hàng hóa Việt Nam và sản phẩm OCOP của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản