Trà Vinh: Mặt trận bàn giao 175 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

(Mặt trận) - Ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết, Mặt trận Trà Vinh vừa nghiệm thu và bàn giao 175 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Phú Yên: Hướng mạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới về cơ sở

"Chìa khóa" thoát nghèo hiệu quả ở Tuyên Quang

MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương giúp người nghèo an cư, lạc nghiệp

Cũng theo ông Nguyễn Văn Triết, đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Công trình 175 căn nhà Đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở được phân bổ cho các huyện thị xã trên địa bàn, cụ thể: Huyện Càng Long (42 căn), Châu Thành (22 căn), Cầu Ngang (46 căn), Duyên Hải (31 căn) và Trà Cú (34 căn), mỗi căn nhà được Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, với tổng trị giá 7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cũng tổ chức bàn giao 25 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Trà Cú, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tài trợ và 25 căn nhà cho hộ nghèo huyện Càng Long, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng, từ nguồn Quỹ “An sinh xã hội” của tỉnh.

Cùng với nguồn kinh phí do Trung ương và tỉnh hỗ trợ, một số địa phương cũng vận động và đối ứng xây dựng 68 căn nhà ở cho hộ nghèo tại địa phương, trong đó huyện Trà Cú đối ứng xây dựng 38 căn, huyện Càng Long 30 căn, với tổng kinh phí trị giá 2 tỷ 720 triệu đồng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản