Tin mới

Triệu Sơn nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

(Mặt trận) -Về đích huyện nông thôn mới (NTM) sớm hơn so với kế hoạch, Huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đang “tăng tốc” phát huy nội lực để nâng cao hơn chất lượng các tiêu chí, phấn đấu về đích huyện NTM nâng cao vào năm 2024.

Nông Cống phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn: Không ngừng đổi mới, sáng tạo

MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên tạo đồng thuận ở cơ sở

 Nông dân xã Dân Lý chăm sóc rau màu trong nhà lưới.

Huyện Triệu Sơn bắt đầu xây dựng NTM vào năm 2010, khi điều kiện xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng xã xây dựng NTM nhiều, trong đó có 4 xã miền núi đặc biệt khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người mới đạt 13,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 24,7%, bình quân tiêu chí toàn huyện mới đạt 5,3 tiêu chí/xã. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến năm 2020 huyện Triệu Sơn có 32/32 xã đạt chuẩn NTM và được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM với những thành tích đáng ghi nhận, như: thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 48 triệu đồng/người/năm; thu hút thêm gần 300 doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh; lao động có việc làm thường xuyên đạt gần 97%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm trên 75%; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,92%...

Xác định xây dựng NTM là lộ trình không có điểm kết thúc, ngay sau khi đạt chuẩn huyện NTM, Triệu Sơn tiếp tục huy động, thu hút các nguồn lực trong toàn xã hội cùng tham gia duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM, xã NTM sau đạt chuẩn. Một số chỉ tiêu được huyện mạnh dạn theo đuổi trong những năm tiếp theo như: tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 16,2% trở lên, thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng, diện tích đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025 đạt 1.200 ha, giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 150 triệu đồng/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 80% trở lên...

Để sớm hiện thực mục tiêu, huyện Triệu Sơn chú trọng mạnh mẽ đến công tác thông tin, tuyên truyền nhằm khơi dậy mạnh mẽ từ sức dân. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện đã đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền Nhân dân hưởng ứng, tham gia, thực hiện hiệu quả, thành công phong trào hiến đất mở đường giao thông nông thôn, tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp trong các khu dân cư. Đồng thời, tuyên truyền cho Nhân dân tiếp cận các chủ trương, chính sách, các mô hình sản xuất tiên tiến, gương người tốt - việc tốt về công tác xây dựng NTM.

Trong năm 2022 toàn huyện đã đầu tư xây dựng thêm 82,6 km đường giao thông, kiên cố hóa 19 km kênh mương và 5 công trình hồ đập thủy lợi, xây mới 160 phòng học, 15 km đường dây điện, 4 trạm hạ thế, 2 chợ nông thôn, chỉnh trang 880 nhà ở dân cư và một số công trình hạ tầng khác nhằm tiến tới xây dựng các xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và huyện NTM nâng cao năm 2024. Trong phong trào hiến đất mở đường giao thông nông thôn, huyện đã phát động hiến được trên 70.000m2 đất mở đường giao thông tại một số xã như: Thọ Vực, Dân Lý, An Nông, Nông Trường... Đến nay có 143/143 cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận là cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 32/32 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa NTM, 229/229 thôn (sau sáp nhập) được công nhận danh hiệu thôn văn hóa, chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục ngày càng được nâng cao.

Đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện Triệu Sơn cho biết: Địa phương đang chú trọng hướng dẫn các xã hoàn thiện, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, trên địa bàn 32 xã đã đạt chuẩn NTM cần phải tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí vệ sinh môi trường, tỷ lệ nước sạch tập trung, môi trường và an toàn thực phẩm. Đến nay, có 3 xã: Vân Sơn, Thọ Vực, An Nông đã gửi hồ sơ xây dựng NTM kiểu mẫu về Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh. Dự kiến đến hết năm 2022, huyện sẽ có thêm 6 xã xây dựng NTM nâng cao gửi hồ sơ về Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đề nghị thẩm định.

Trong nỗ lực về đích huyện NTM nâng cao, Triệu Sơn đang nỗ lực tập trung các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong đó, chú trọng việc huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực như vốn cộng đồng, vốn doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng xã hội, vốn Nhà nước; đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển mạnh các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, xây dựng, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Địa phương cũng nêu cao việc phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc chủ động, tích cực vận động Nhân dân xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nhất là các tiêu chí như: hiến đất làm đường, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, các công trình vệ sinh, phát hiện các nhân tố mới, cách làm hay, mô hình mẫu trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị để biểu dương và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong phong trào xây dựng NTM.

Tùng Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản