Tuyên Quang: Hiệu quả công tác Mặt trận ở khu dân cư

(Mặt trận) -Thiết thực hướng các phong trào, cuộc vận động về cơ sở, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Ủy ban MTTQ huyện Phù Yên tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phụ nữ TP Cà Mau chung tay chống rác thải nhựa

Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 1.739 thôn, tổ dân phố tương ứng với mỗi khu dân cư là một Ban công tác Mặt trận. Để thiết thực hướng các hoạt động về cơ sở, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh luôn chú trọng công tác kiện toàn, củng cố Ban công tác Mặt trận theo hướng nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động; cơ cấu ủy viên là những người đứng đầu tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, am hiểu pháp luật và được mọi người ở khu dân cư tín nhiệm. Qua đó, nhằm tăng tính thuyết phục trong tuyên truyền, vận động cộng đồng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi khu dân cư.

 Cán bộ MTTQ xã Lương Thiện (Sơn Dương, Tuyên Quang) tuyên truyền nhân dân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Đặc biệt là thực hiện tốt chức năng phối hợp và thống nhất hành động với chi bộ, các đoàn thể nhân dân và lãnh đạo khu dân cư để thực hiện nhiệm vụ. Điển hình từ đầu năm đến nay, các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, thành lập các tổ tự quản về bảo vệ môi trường. Đồng chí Hà Thị Ngấm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trung Hòa (Chiêm Hóa) chia sẻ: Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ xã đã thành lập được 10 tổ tự quản ở 10 khu dân cư với hàng trăm thành viên tham gia, Trưởng Ban công tác Mặt trận là Tổ trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận là Tổ phó; trưởng các chi hội đoàn thể và các hộ gia đình của khu dân cư là thành viên của Tổ tự quản. Hằng tháng, tổ chức ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về công tác vệ sinh môi trường.

Tại  thị trấn Sơn Dương, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Đoàn Kết đã triển khai Phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp” thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Theo đó, vào sáng Chủ nhật hằng tuần, khu dân cư Đoàn Kết cùng các tổ tự quản trên địa bàn thị trấn Sơn Dương đã tổ chức ra quân thu dọn vệ sinh, nhặt rác, trồng cây xanh ven đường, vệ sinh, khơi thông cống rãnh, kênh mương, bảo đảm môi trường cảnh quan đô thị và khu vực dân cư trên địa bàn thị trấn.  Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và phòng, chống rác thải nhựa” và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần thực hiện nếp sống văn minh.

Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư còn tích cực vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.  Bà Phạm Thị Hồng Tứ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Làng Báu chia sẻ: Năm 2020 thôn được cấp trên phê duyệt xây dựng tuyến đường vào vùng sản xuất hàng hóa tập trung, với tổng chiều dài là 300m. Tuy nhiên, để tuyến đường vào đến hết vùng sản xuất cam của nhân dân trong thôn thì phải xây dựng thêm 70m đường bê tông. Bà Tứ đã cùng Ban công tác Mặt trận tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ kinh phí xây dựng tuyến đường. Nhân dân đồng tình ủng hộ số tiền gần 60 triệu đồng và hiến 800 m2 đất để xây dựng tuyến đường. Sau một thời gian tích cực triển khai thi công, đến nay tuyến đường bê tông vào vùng sản xuất hàng hóa của thôn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất.

Cùng với đó, Ban công tác Mặt trận còn thực hiện tốt các phong trào ở khu dân cư như xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn giao thông; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng hạ tầng nông thôn và văn minh đô thị, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... Những hoạt động tích cực của các Ban công tác Mặt trận trong những năm qua đã góp phần giúp Ủy ban MTTQ các cấp đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Ngọc Hưng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản