Tin mới

Tuyên Quang: Nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm vận động các nguồn lực cùng chung tay giúp đỡ người nghèo. Từ sự vào cuộc của Mặt trận, hàng nghìn ngôi nhà vững chãi đã được xây dựng tiếp sức giúp hàng nghìn hộ gia đình vươn lên, ổn định cuộc sống.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Trong năm 2022, toàn tỉnh Tuyên Quang dự kiến hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho hơn 1.600 hộ nghèo.

Xác định việc làm nhà, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là một là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo, những năm qua, MTTQ các cấp huyện Chiêm Hóa đã tập trung tối đa các nguồn lực trong xã hội cùng giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện về nhà ở. Với phương châm “công khai, minh bạch, rõ ràng”, Mặt trận các cấp đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức rà soát về tình hình nhà ở của các hộ nghèo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của bà con.

Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, Mặt trận các cấp đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể vận động người dân trong cộng đồng dân cư giúp đỡ ngày công lao động, nguyên vật liệu để các hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với cách làm này, hàng nghìn hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã xây dựng, cải tạo được nhà mới với số tiền lớn hơn nhiều lần được hỗ trợ.

Theo thống kê, từ năm 2016 - 2020, huyện Chiêm Hóa đã hỗ trợ cho hơn 2.000 hộ nghèo về nhà ở với số tiền trên 48 tỷ đồng. Các hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở đều đảm bảo tiêu chí 3 cứng, đây là cơ sở để các gia đình an cư, lạc nghiệp vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để hoàn thành kế hoạch xóa 543 nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trong giai đoạn 2021-2025, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Chiêm Hóa đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo, kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên tập trung thực hiện các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện cũng chỉ đạo Mặt trận các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện công tác giảm nghèo, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, ủng hộ kinh phí, huy động ngày công để hỗ trợ, giúp đỡ làm nhà, sửa nhà ở cho các hộ nghèo.

Cùng với huyện Chiêm Hóa, trong năm 2022, việc vận động xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở đang được Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Lâm Bình coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện sẽ hỗ trợ hơn 700 hộ làm mới và sửa chữa nhà ở.

Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức rà soát đánh giá nhu cầu làm nhà, lập danh sách các hộ để hỗ trợ đảm bảo bảo chính xác, khách quan, đúng đối tượng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện cũng đã chỉ đạo Mặt trận các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt tuyên truyền về đề án, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn về chỗ ở. Trong năm 2022, huyện Lâm Bình phấn đấu xây mới và sửa chữa được hơn 340 nhà cho hộ nghèo.

Về việc triển khai thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Đỗ Minh Tân cho biết, trong năm 2022 toàn tỉnh dự kiến hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 1.606 hộ nghèo, trong đó làm mới 1.144 hộ, sửa chữa 462 hộ với tổng kinh phí hơn 68,7 tỷ đồng. Với hộ nghèo làm nhà ở mới được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, hộ nghèo sửa chữa nhà ở được hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu đồng/hộ.

Ông Tân cũng thông tin, Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2025, hoàn thành việc thực hiện xóa 3.820 nhà ở tạm, dột nát cho 100% hộ nghèo. Tổng nguồn vốn thực hiện đề án là trên 167 tỷ đồng.

ANH VŨ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản