Tin mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lai Châu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ủy ban MTTQ thành phố Long Xuyên chăm lo đời sống Nhân dân

Gần dân, hiểu dân

Ủy ban MTTQ thị xã Duyên Hải (Trà Vinh): Lấy “Chăm lo đời sống cho Nhân dân” làm mục tiêu hoạt động

Đồng chí Hà Thị Phú - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu cho biết: “Xây dựng khối đại đoàn kết gắn với dân vận khéo được thành phố triển khai thực hiện hiệu quả. MTTQ thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với các cuộc vận động (CVĐ), phong trào tới các khu dân cư. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu có những mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng. 5 năm qua, MTTQ thành phố đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ, sửa chữa, làm mới 76 ngôi nhà cho người nghèo, cận nghèo, các hộ yếu thế trên địa bàn, giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững”.

Để củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, MTTQ thành phố phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, tiêu biểu như: CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”...

Lãnh đạo Thành ủy, UBND và các cơ quan, đoàn thể thành phố Lai Châu trao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Gì Thị Sang (bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài). 

CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần động viên Nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giúp đỡ nhau về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, kinh nghiệm sản xuất. Nhiều hộ gia đình vận dụng sáng tạo nội dung của CVĐ vào thực tiễn cuộc sống, đi đầu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi. Tiêu biểu như: gia đình ông Bùi Văn Hải (phường Quyết Tiến), bà Đèo Thị Sớp (phường Đoàn Kết), ông Nguyễn Văn Tựa (xã San Thàng)... Nhân dân xã San Thàng, Sùng Phài duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Thành phố lựa chọn phường Tân Phong và Đoàn Kết xây dựng mô hình điểm “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; xã San Thàng đạt chuẩn “văn hóa nông thôn mới”. Nhờ đó, nếp sống văn minh từng bước được hình thành và phát triển, 100% khu dân cư xây dựng được quy ước. Hàng năm, tổ chức cho các khu dân cư, hộ gia đình học tập các nội dung và đăng ký danh hiệu của CVĐ. 100% các tổ dân phố, bản tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Đây thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, MTTQ đã tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu dân cư đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn, lát vỉa hè; trồng cây xanh; không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường; dọn vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định... làm sạch, đẹp, khang trang đường phố, đường nội bản, từng bước nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường. Nhân dân phát huy tốt quyền làm chủ của mình, được bàn bạc và quyết định những chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận ngay từ khu dân cư, hộ gia đình.

Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, MTTQ vận động cán bộ, Nhân dân ủng hộ được gần 700 triệu đồng giúp đỡ, hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai. Phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Từ năm 2015 đến nay đã vận động được hơn 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ hộ nghèo trong sản xuất, sửa chữa, làm nhà đại đoàn kết...

Sùng Phài là xã khó khăn nhất của thành phố, đến nay xã có 124 hộ nghèo. Để cùng với UBND thành phố thực hiện giảm nghèo bền vững, MTTQ thành phố triển khai hiệu quả chương trình “Giúp người nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết”. Gia đình chị Gì Thị Sang (ở bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài) có hoàn cảnh khó khăn, cả hai vợ chồng chị bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình nghèo khó, không có khả năng làm nhà. Được sự giúp đỡ của MTTQ, năm 2019 gia đình chị Sang được xây nhà đại đoàn kết, đến nay gia đình chị đã có nơi ở ổn định.

Xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc gắn với dân vận khéo là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, giúp củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cơ quan, đơn vị có sự phối hợp thống nhất trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở. Đến nay, thành phố xây dựng được 190 mô hình dân vận khéo với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phát huy được sức mạnh đoàn kết và trí tuệ tập thể, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Phương Thanh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản