Tin mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lai Vung tập trung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị...

MTTQ TP Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

 Người dân huyện Lai Vung tích cực tham gia xây dựng cầu đường, góp phần xây dựng nông thôn mới

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lai Vung tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, tăng cường hoạt động giám sát, không ngừng xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Qua đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư qua từng năm đều được 71 ấp, khóm trong huyện thực hiện đi vào nền nếp. Qua đó, thực hiện nhiều công trình, phần việc, thiết thực ý nghĩa như: tuyến đường kiểu mẫu, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường với chiều dài hơn 428km; vận động người dân làm hàng rào, cột cờ, trồng 30.150 cây hoa, kiểng các loại; vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 103 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; cấp 2.862 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hỗ trợ hàng ngàn suất quà cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện...

MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Lai Vung triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả với nội dung và cách làm có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời thực hiện mô hình “Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tết Quân - Dân”, phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành tập trung vận động các nguồn lực trong và ngoài huyện với tổng kinh phí trên 183 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lai Vung chủ động xây dựng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Tháng cao điểm vì người nghèo” hay vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường nông thôn, được các cấp, các ngành, doanh nghiệp, Nhân dân trong và ngoài huyện hưởng ứng tích cực. Qua đó, phối hợp vận động giúp các hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hơn 103 tỷ đồng.

Hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo của các tổ chức thành viên thông qua việc vận động Nhân dân tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình hùn vốn... ngày càng thiết thực, hiệu quả; các hội quần chúng đã phát huy tốt vai trò giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống, góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội và giảm nghèo. Ngoài ra, MTTQ các cấp đã tham mưu cấp ủy, phối hợp các tổ chức thành viên vận động tiền và hiện vật quy ra tiền trên 1,7 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020.

Đồng chí Huỳnh Văn Mười - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lai Vung, cho biết: “Trong thời gian tới, MTTQ huyện sẽ chú trọng hơn việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng huyện Lai Vung giàu đẹp, văn minh; tăng cường phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, phát huy tinh thần sáng tạo, quản trị địa phương của người dân thông qua các mô hình tự quản, triển khai các cuộc vận động, các phong trào yêu nước gắn với các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh và địa phương...”.

Tuấn Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản