Tin mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đột phá mới, sáng tạo mới

(Mặt trận) -Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, thông qua các phong trào do MTTQ các cấp phát động và triển khai thực hiện trên các lĩnh vực đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của tỉnh.

An Giang: Chung sức để người nghèo “an cư lạc nghiệp”

Bắc Giang phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong năm 2024

Thái Nguyên: Lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đặt quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều sáng tạo mới, đột phá mới, cụ thể hóa từng lĩnh vực, công việc nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận. Tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và các chương trình, đề án lớn của tỉnh. Đặc biệt, hoạt động của MTTQ hướng đến mục tiêu phát triển dân trí, dân sinh phù hợp nhu cầu đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần đáng kể để tạo ra thế và lực mới cho tỉnh nhà.

Các cuộc vận động lớn do MTTQ khởi xướng và phát động, nhiều phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập, sản xuất, kinh doanh giỏi, thi đua vượt qua khó khăn, nghèo khó đã trở thành lương tri và hành động của mỗi người dân Đồng Tháp. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã quy tụ, kế thừa, phát huy được kết quả và kinh nghiệm thực tiễn, tạo thành cuộc vận động mang tính rộng lớn, toàn dân và toàn diện phù hợp ý Đảng, lòng dân. Việc vận động, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo” có những bước phát triển mới với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình nghèo. Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm của hoạt động xã hội và được xã hội hóa ngày càng cao, thật sự là cuộc vận động của nghĩa tình Đồng Tháp mang tính nhân văn sâu sắc.

Trong năm 2022, MTTQ các cấp tỉnh Đồng Tháp cùng với các tổ chức thành viên vận động xây dựng mới 233 cây cầu bê tông; hoàn thiện xây mới, sửa chữa trên 450km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 1.2847 căn nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, nhà tình đồng đội. Bên cạnh đó, tổ chức trao tặng 332.770 phần quà, nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 81.525 suất quà, học bổng... Tổng giá trị cho các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng trên địa bàn hơn 259 tỷ đồng. Những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong năm qua có ý nghĩa quan trọng, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội.

 Đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (bìa trái) khảo sát thực tế mô hình phấn đấu trở thành “Người Nông dân chuyên nghiệp” tại huyện Lai Vung

Liên quan đến công tác giám sát và phản biện xã hội, trong năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì giám sát tình hình giải quyết vụ, việc khiếu nại của công dân phức tạp, kéo dài ở xã, phường, thị trấn; tổ chức hoàn thành cuộc giám sát đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp trong việc thực hiện ý kiến của cử tri tại xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò... Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị chuyên đề thực trạng và đổi mới công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp tại huyện Lấp Vò. Thông qua hội nghị nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường tuyên truyền Chỉ thị 04 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân. Đồng thời tham dự Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6 năm 2022 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tại tỉnh An Giang; ký kết Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Preyveng và ký kết Bản giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và TP Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp và Mặt trận 3 huyện giáp biên của tỉnh Preyveng, giai đoạn 2022 – 2025.

Năm 2023, MTTQ các cấp tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, quyết tâm hành động với “tâm thế mới, khí thế mới, sáng tạo mới và đột phá mới” trên các lĩnh vực đời sống xã hội; phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng và phát triển quê hương Đồng Tháp - Đất Sen hồng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

T.ĐẠT - T.THẮNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản