Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lộc Ninh phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Với vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 20 năm qua (2003-2023), Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã làm tốt công tác vận động, tập hợp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gò Dầu (Tây Ninh): Huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Thành phố Sơn La nối dài những tuyến đường hoa

Người dân thành phố Yên Bái tin dùng hàng Việt

 Lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh trao quyết định bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Lộc Thuận chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQVN (18-11-2022)

Với quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo lộ trình, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Trong 20 năm (2003-2023), cơ cấu kinh tế của huyện đã chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân qua các năm đều tăng. Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm chú trọng, hạ tầng y tế, giáo dục… tiếp tục được đầu tư nâng cấp, mở rộng, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Năm 2003, thu nhập bình quân đầu người của huyện chỉ đạt khoảng 5 triệu đồng/người/năm, đến tháng 5-2023, thu nhập bình quân đầu người đã đạt khoảng 82 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 14,4 lần so với năm 2003). Cuối năm 2022, huyện không còn hộ đói, chỉ còn 230 hộ nghèo (tỷ lệ 0,70%) và 333 hộ cận nghèo (tỷ lệ 1,02%). Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Trong 20 năm qua (2003-2023), MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hỗ trợ tiền, cây - con giống, ngày công lao động... với tổng hơn 42 tỷ đồng, giúp trên 25.000 lượt hộ nghèo, khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định và vươn lên trong cuộc sống; vận động làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi, chung sức xây dựng nông thôn mới... với tổng hơn 123 tỷ đồng. Nhờ đó, đến cuối năm 2022, huyện đã có 14/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Giai đoạn 2003-2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã vận động được trên 25 tỷ đồng, tiếp nhận Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh điều chuyển 37 tỷ đồng, ngân sách hỗ trợ 2,1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này và qua vận động các mạnh thường quân đã xây dựng và bàn giao 2.083 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí trên 88 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 27 căn nhà trị giá 710 triệu đồng; hỗ trợ 144 tivi cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trị giá trên 681 triệu đồng…

Với những kết quả đạt được, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lộc Ninh luôn làm tốt và phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát địa bàn, cơ sở, đời sống nhân dân... Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo Báo Bình Phước 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản