Tin mới

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Trị huy động sức mạnh toàn dân trong xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị đã có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó đã huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) ở địa phương.

TP Hà Nội: Xây lên những căn nhà yêu thương

Những căn nhà ấm tình đoàn kết ở xã Đức Bình

MTTQ các cấp huyện Ngọc Hiển đoàn kết xây nông thôn mới

 Một tuyến đường hoa tại xã nông thôn mới Cam Hiếu, huyện Cam Lộ - Ảnh: T.L

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM tại địa phương, ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Đồng thời tổ chức ký cam kết giữa Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn. Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận các xã, thị trấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ và tổ chức ký cam kết với trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư.

Trong đó, cụ thể các nội dung việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy về “Xây dựng huyện Cam Lộ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng nông nghiệp giá trị gia tăng cao gắn với môi trường xanh - sạch- đẹp giai đoạn 2021- 2025”. Trên cơ sở đó, các xã, thị trấn đã đăng ký xây dựng 14 thôn, bản, khu phố đạt NTM kiểu mẫu mức độ 1, xây dựng 6 thôn đạt kiểu mẫu mức độ 2; 16 vườn mẫu, 24 tuyến đường kiểu mẫu.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ Nguyễn Thị Thanh Hương thông tin: “Để góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, mặt trận đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai các công trình phần việc, tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; xây dựng khu dân cư, khu phố kiểu mẫu mức độ 1, mức độ 2. Đồng thời tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng đường mẫu, vườn mẫu, đường hoa, chỉnh trang vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; vận động các nguồn lực đầu tư các công trình dân sinh, xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo”...

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Mặt trận huyện Cam Lộ đã vận động Nhân dân đóng góp thực hiện chương trình xây dựng NTM với số tiền trên 3 tỉ đồng, huy động được 13.453 ngày công dọn vệ sinh, làm cỏ, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây tại các tuyến đường thôn, khu phố với tổng chiều dài 63,1 km; hiến 1.963 m đất cùng nhiều cây cối dọc tuyến đường liên xã; trồng 235 cây bóng mát và 570 chậu hoa các loại…”.

Để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Mặt trận huyện Cam Lộ còn chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội giao ban trực báo, thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện hoạt động công tác của mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội tại 8/8 xã, thị trấn.

Trong đó chú trọng kiểm tra việc triển khai các công trình phần việc trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng cơ quan đơn vị kiểu mẫu, đường mẫu, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu các mức. Trên cơ sở làm việc và kiểm tra thực tế tại cơ sở, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên đã trao đổi, hướng dẫn giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh của các xã, thị trấn.

Xác định thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” có ý nghĩa củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh nên thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động, gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của các địa phương, đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT - XH.

Mặt trận các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tham gia tuyên truyền nội dung các tiêu chí trong xây dựng NTM, vận động Nhân dân đóng góp các nguồn lực tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Triển khai hướng dẫn và trực tiếp tham gia tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM tại các xã.

Trong hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động, các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng và cụ thể hóa thành các phong trào trong từng tổ chức thành viên. Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Hội Cựu chiến binh có phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; Hội LHPN tỉnh với mô hình “5 không 3 sạch”, vận động, hỗ trợ hội viên nghèo, hội viên khó khăn, hoạn nạn bằng các mô hình “Hỗ trợ bò giống sinh sản”, mô hình trồng nghệ; Hội Nông dân tỉnh với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững…

Đến nay, toàn tỉnh có 63/101 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỉ lệ 62%; không còn xã đồng bằng đạt dưới 16 tiêu chí, không còn xã miền núi đạt dưới 8 tiêu chí NTM…

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” triển khai đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực với trọng tâm hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho người nghèo. Với sự phối hợp của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã huy động được 91.100 triệu đồng.

Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 1.194 nhà đại đoàn kết, trị giá 42.182 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 807 người, trị giá hơn 3.978 triệu đồng; hỗ trợ cho 2.631 em học sinh nghèo, trị giá 1.970 triệu đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho 1.063 người, trị giá 1.483 triệu đồng, hỗ trợ những đối tượng khó khăn với 26.392 suất quà, tổng trị giá 12.552 triệu đồng…

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sôi nổi hưởng ứng. Trên cơ sở đó, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM dần được thể hiện rõ, tạo ra nguồn lực mới, góp phần vào thành công trong xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Cuộc vận động đã lan tỏa, tác động đến mọi mặt của đời sống, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, MTTQ với Nhân dân.

Thanh Lê

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản