Tin mới

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh Bình Dương: Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội

(Mặt trận) -“Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội trong 6 tháng cuối năm và nửa nhiệm kỳ còn lại…” là nhiệm vụ trọng tâm được ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình quốc tế, trong nước và đặc biệt trong tỉnh có những biến động lớn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, nỗ lực chung sức đồng lòng, quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bám sát nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chương trình công tác của tỉnh, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động theo đúng tiến độ, kế hoạch với những kết quả nổi bật. Một trong những nét nổi bật của công tác mặt trận trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, đó là đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, sát với nhân dân; phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương.

 Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã phát động và sử dụng các loại quỹ để làm tốt công tác an sinh xã hội

Tiêu biểu, ở TP.Thuận An, MTTQ thành phố đã phát huy vai trò của mình trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thuận An đã xây dựng và triển khai kế hoạch mặt trận tham gia xây dựng “nếp sống văn minh đô thị”, “tuyến đường, tuyến hẻm không rác”, “khu phố không rác trên địa bàn thành phố”; xây dựng chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố với UBND, ban ngành, đoàn thể và các tổ chức thành viên của thành phố thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”… và được triển khai đồng bộ đến các tầng lớp nhân dân để thực hiện.

Ở huyện Bắc Tân Uyên, MTTQ các cấp trong huyện đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện hiệu quả trong triển khai, thực hiện và vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời, phát huy vai trò tích cực của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo. Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong tham gia xây dựng NTM đạt hiệu quả, như mô hình tuyến đường tự quản “sáng - xanh - sạch - đẹp”, mô hình “ánh sáng đường quê”, phong trào làm đường giao thông nông thôn. Mặt khác, công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách luôn được mặt trận các cấp trong huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả. Từ những kết quả trên, đã thể hiện chất lượng CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu. Tính đến nay, huyện đã có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Lạc An, xã Đất Cuốc) và 5 xã đang trình hồ sơ xây dựng NTM nâng cao. Việc nhân dân tham gia thực hiện tốt các mô hình, các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, từ đó làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Những kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương trong tỉnh đã góp phần không nhỏ trong việc hướng đến thực hiện đạt những chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra. Ngoài công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, nhiều đổi mới, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác hiệp thương, thống nhất, phân công các tổ chức thành viên thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì phát động. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh triển khai thực hiện gắn với từng nội dung của CVĐ qua nhiều chương trình thiết thực, cụ thể, ngày càng tạo sức lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu ứng xã hội cao, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng về cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương Bình Dương giàu đẹp, văn minh.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; vận động xây dựng và sử dụng Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ được các cấp mặt trận quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả thiết thực. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối, kết hợp một cách linh hoạt và phù hợp trong việc phát động và sử dụng các loại Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ (trong đó có nguồn vận động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh) và các nguồn an sinh xã hội của các tổ chức thành viên để giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão lũ, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh…

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, trong nửa nhiệm kỳ còn lại và những tháng cuối năm, MTTQ cùng các tổ chức thành viên cần cụ thể hóa các phương hướng, nhiệm vụ; cụ thể hóa những chỉ tiêu, tăng cường các giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết đã đề ra; đồng thời làm tốt công tác vận động để bảo đảm mục tiêu toàn dân cùng đưa trẻ đến trường khi năm học mới đã đến; tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác tuyển quân…

Ông Lộc nhấn mạnh: “Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, phản biện của MTTQ các cấp trong tỉnh; đổi mới phương thức hoạt động trong công tác mặt trận và các tổ chức thành viên trong nửa nhiệm kỳ còn lại…”. 

Theo ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong nửa nhiệm kỳ còn lại và những tháng cuối năm, MTTQ cùng các tổ chức thành viên cần cụ thể hóa các phương hướng, nhiệm vụ; cụ thể hóa những chỉ tiêu, tăng cường các giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết đã đề ra.

Theo Báo Bình Dương

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản