Tin mới

Ủy ban MTTQ huyện Mỏ Cày Bắc đi đầu trong các phong trào thi đua

(Mặt trận) -Là một trong những đơn vị có 3 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bên Tre từ huyện đến cơ sở luôn theo sát việc, hoạt động đều tay. Từ đây, nhiều công trình, phần việc được thực hiện hiệu quả, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần “tương thân tương ái” trong nhân dân.

Ủy ban MTTQ thành phố Long Xuyên chăm lo đời sống Nhân dân

Gần dân, hiểu dân

Ủy ban MTTQ thị xã Duyên Hải (Trà Vinh): Lấy “Chăm lo đời sống cho Nhân dân” làm mục tiêu hoạt động

Quán triệt Nghị quyết năm 2022

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (HU) Mỏ Cày Bắc Trần Thị Sol cho biết, trên cơ sở Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2022, HU tập trung quán triệt thực hiện chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa NQ năm 2022 và xác định chủ đề là “Năng động - Phát triển”, với 20 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 21 đầu công việc. Trên cơ sở NQ và các đầu công việc, HU giao Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các ngành thực hiện các chỉ tiêu và các đầu công việc cụ thể.

Căn cứ hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo HU, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng, hướng dẫn triển khai đến hệ thống Mặt trận (MT) và các tổ chức thành viên MT; đang tập trung triển khai đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong NQ số 08-NQ/TU. Việc cụ thể hóa NQ vào các nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, website, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới đạt kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, phát động toàn dân hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là quyên góp tiền, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các bệnh viện và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 trong và ngoài tỉnh.

Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai rộng khắp đến cơ sở phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; bình chọn danh hiệu “Công dân Đồng Khởi”,“Công dân Đồng Khởi danh dự”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương.

“Cán bộ làm công tác MT hoạt động đều tay, chỉ đạo quyết liệt, nhanh nhẹn, theo sát công việc. Đặc biệt, trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HU, MTTQ và các đoàn thể đã khơi dậy sức dân, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” trong nhân dân. Người dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, đặc biệt là trong 4 đợt giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nếu xây dựng nông thôn mới cũng như các phong trào hành động cách mạng khác mà khơi dậy được sức dân như trong phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, các địa phương sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Muốn vậy, công tác tuyên truyền, vận động cần sâu sát, nói cho dân hiểu, làm cho dân thấy, dân tin”, Bí thư HU Nguyễn Văn Trung lưu ý.

 MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Trần Thị Sol cho rằng, Thường trực huyện ủy luôn quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhằm tạo sự thống nhất hành động và sức mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương theo NQ HU.

Hàng tháng, Thường trực huyện ủy chủ trì họp giao ban với các ban đảng, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; làm việc định kỳ với khối Nội chính, khối Vận; làm việc với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã đều có mời lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham dự và phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân, đề xuất những vấn đề thiết thực có tính cấp bách lâu dài. Tại các kỳ họp HU, kỳ họp HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả MT tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hiện tại, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-HD-UB-MT với các nội dung chủ yếu về công tác bầu cử và lấy ý kiến xây dựng, sửa đổi văn bản quy chế quy phạm pháp luật; về công tác kiểm tra, giám sát; về công tác phản biện; công tác tiếp xúc cử tri; trả lời và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh sau tiếp công dân; phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; chuẩn bị nội dung chương trình các kỳ họp HĐND và giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc… phản ánh, đề xuất kiến nghị những vấn đề nhân dân quan tâm.

Tại các cuộc họp Thường trực HĐND huyện, phiên họp UBND huyện sơ kết, tổng kết đều có mời đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham dự đầy đủ. Hàng năm, có sơ kết, tổng kết công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, HĐND, UBND huyện để đánh giá các mặt làm được, hạn chế, rút ra kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa các bên.

Theo Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Trung, Thường trực huyện ủy rất quan tâm đến hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng như các tổ chức thành viên. Hàng tháng, Thường trực HU đều làm việc với các ban đảng, MTTQ, HĐND và UBND để nghe phản ánh các vấn đề đặt ra. Hàng quý, HU dự các cuộc họp với khối Vận, làm việc với các ngành, MTTQ, các đoàn thể, Ban Dân vận. Trên cơ sở đó, theo sát và nắm chặt tình hình hoạt động của các ban đảng cũng như MTTQ và các đoàn thể. Đối với công tác phối hợp giữa MTTQ và HĐND, UBND và các ngành, hàng năm đều xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện. Khi ban hành kế hoạch, cơ quan chủ trì tổ chức đánh giá, khi sơ kết, đánh giá mời Thường trực HU dự để có chỉ đạo định hướng đối với các ngành thực hiện.

“MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc là đơn vị có 3 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là một quá trình cố gắng, nỗ lực của hệ thống MT từ huyện đến cơ sở, sự chung sức chỉ đạo sát sao của HU, sự phối hợp hiệu quả từ các cơ quan có liên quan. Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá công tác MT của Mỏ Cày Bắc và đây được xem là đơn vị điển hình. Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn huyện có bài học kinh nghiệm, điểm nổi bật để nhân rộng trong hệ thống MT các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh”.

(Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung)

Phạm Tuyết

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản