Tin mới

Ủy ban MTTQ huyện Quế Võ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng, tạo đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, nâng cao đời sống người dân.

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng Đại hội X MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ủy ban MTTQ phường Vạn An chung tay xây dựng đô thị văn minh

Quảng Trị: Nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

 Diện mạo đô thị Quế Võ ngày càng khang trang, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quế Võ cho biết: “MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được sự thống nhất nhận thức, hành động trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tích cực, chủ động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thông qua phát động các phong trào thi đua phù hợp. Hằng năm, vào ngày 18-11 (ngày truyền thống MTTQ Việt Nam) các khu dân cư tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng”.

Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, MTTQ các cấp trong huyện phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế -  xã hội, thực hiện tốt nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Hiện nay, huyện xây dựng được 2 thương hiệu sản phẩm: Khoai tây và Gạo tẻ thơm Quế Võ, hình thành nhiều vùng sản xuất lúa, rau màu, chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Toàn huyện có 4 khu công nghiệp, 6 cụm công nghiệp, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 70.000 lao động. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, năm 2022, tỷ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 90,1%, dịch vụ chiếm 7%, nông -lâm nghiệp, thủy sản còn 2,9%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 3.000 USD/năm. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày ngày đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, tác động tích cực đến nhận thức của nhân dân. Toàn huyện có 92,4% số gia đình đạt danh hiệu văn hoá; 93,7% thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hoá;  93%  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019 - 2025, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn. MTTQ huyện hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, 100% các khu dân cư ký cam kết đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Các đoàn thể phát động, duy trì hiệu quả nhiều mô hình như: “Làng 3 sạch”, “Xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh IMO”, trồng và chăm sóc đường hoa của Hội LHPN; Đoàn Thanh niên duy trì hiệu quả phong trào “Thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”;  Hội Nông dân với phong trào thực hiện vệ sinh đồng ruộng , tuyên truyền hội viên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vận động nhân dân không đốt rơm rạ ngoài đồng, lòng, lề mương gây ô nhiễm môi trường; Hội CCB với phong trào khơi thông cống rãnh, giám sát tình trạng đổ trộm rác thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân, giữ gìn, xây dựng môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ngày càng phát huy, năm 2022, toàn huyện vận động ủng hộ được gần 1,3 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây dựng 35 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 446,5 triệu đồng; hỗ trợ giống, vốn vật tư, tư liệu sản xuất, hỗ trợ con  hộ nghèo đi học, tặng quà nhân các dịp Lễ, Tết với số tiền hàng trăm triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,25%. Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ huyện đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội; chủ động, tích cực tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng. Thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân phản ánh, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền kịp thời xem xét, giải quyết, góp phần giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

M.Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản