Tin mới

Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu hoạt động hướng mạnh về cơ sở

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

MTTQ huyện A Lưới tạo sinh kế hỗ trợ người nghèo vươn lên

Long An: Phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động

Châu Thành phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc

 Người dân huyện Trạm Tấu giúp hộ nghèo tu sửa nhà ở. Ảnh:T.L

Ông Lầu A Kỷ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trạm Tấu cho biết: "Để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp phát động, hằng năm, chúng tôi xây dựng kế hoạch hoạt động với những nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương về hiến đất làm đường giao thông nông thôn; phòng chống tệ nạn xã hội, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân… với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc…”. 

Hằng năm, Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ cấp cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: nông dân với Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phụ nữ với Phong trào "Đảm việc nước, giỏi việc nhà”, "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”… 

Đặc biệt, triển khai Quyết định số 217-218/QĐ-TW của Bộ Chính trị về giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở; phối hợp với các ban của HĐND huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội ở một số ngành và các địa phương; việc các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện quy chế làm việc tại các xã, thị trấn; chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; việc chi trả dịch vụ môi trường rừng… qua hoạt động kiểm tra, giám sát, MTTQ các cấp đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh đến cơ quan cấp trên sớm xem xét, giải quyết theo thời gian luật định.

Để từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân, hằng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đưa các giống lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy ở 1.572 ha lúa xuân, 1.530 ha lúa mùa, 610 ha lúa nương đặc sản… Chăn nuôi cũng mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân với đàn trâu hiện có 9.850 con, bò 6.200 con, lợn trên 30.000 con và gần 80.000 con gia cầm các loại. 

Nhiều mô hình nông nghiệp mới được đưa vào trồng thử nghiệm bước đầu được đánh giá cao phù hợp với địa phương như: mô hình trình diễn giống lúa VNR 20, thực hiện tại xã Trạm Tấu và Bản Công, diện tích 1 ha, năng suất đạt 52,5 tạ/ha/vụ; lúa nếp Ngọc Lam, trồng tại xã Hát Lừu, diện tích 1 ha, năng suất đạt 46,5 tạ/ha/vụ; lúa nếp So Mo, trồng tại xã Bản Mù và Pá Lau, diện tích 2,25 ha, năng suất đạt 47 tạ/ha/vụ… 

Các tổ chức thành viên còn phối hợp với các ngành chức năng trong tuyên truyền và xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu như: khoai sọ nương, gạo tẻ đỏ, măng ớt Trạm Tấu, gạo nếp Lẩu cáy Trạm Tấu, gạo nếp cẩm nương Trạm Tấu được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao…

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã tuyên truyền đến 100% hộ dân trong huyện về vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, gia đình xanh - sạch - đẹp, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Hiện nay, huyện đã có xã Hát Lừu duy trì đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt 8 tiêu chí; 4 xã đạt 6 tiêu chí...

Để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn khu dân cư, các địa phương còn thành lập được 15 tổ tự quản về ANTT với 322 thành viên; 11 tổ tự quản cộng đồng với 204 thành viên; 10 tổ tự quản về nếp sống văn minh với 237 thành viên… Tình hình ANTT trên địa bàn huyện được giữ vững.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Trạm Tấu tiếp tục tăng cường xây dựng khối đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người nghèo; phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong các công trình hạ tầng cơ sở; xây dựng và công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa, thôn bản, tổ dân phố và gia đình văn hóa…; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

T.H

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản