Tin mới

Ủy ban MTTQ thị xã Tịnh Biên phát huy khối đại đoàn kết dân tộc

(Mặt trận) -Nhiệm kỳ 2024 - 2029, UBMTTQVN TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sẽ tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thị xã cùng phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp.

MTTQ TP Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Chủ tịch UBMTTQVN TX. Tịnh Biên Phan Thành Dũng cho biết: “Đặc thù địa phương có 29,43% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer. Do đó, UBMTTQVN TX. Tịnh Biên đặc biệt quan tâm đến việc phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của người dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều cá nhân là đồng bào DTTS Khmer đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương cũng như bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.

Theo Chủ tịch UBMTTQVN TX. Tịnh Biên Phan Thành Dũng, nhiệm vụ trọng tâm của UBMTTQVN thị xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQVN, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng TX. Tịnh Biên phát triển toàn diện.

Trên cơ sở đó, sẽ tập trung tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo và vai trò, hoạt động thực tiễn của MTTQVN đến các sư sãi, chức sắc, người có uy tín và đông đảo đồng bào DTTS Khmer trên toàn thị xã.

 UBMTTQVN TX. Tịnh Biên tích cực phát huy khối đại đoàn kết dân tộc

Cùng với đó, tích cực vận động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội trong đồng bào DTTS, thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng các vị sư sãi, chức sắc, người có uy tín trong các dịp lễ, Tết truyền thống của đồng bào DTTS Khmer. Tổ chức vận động, quyên góp nguồn Quỹ Vì người nghèo, thực hiện phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, dột nát” đến năm 2025. Phấn đấu xây dựng mới 300 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc, các địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn…

Là địa phương có 76,61% dân số là đồng bào DTTS Khmer, xã An Cư còn gặp nhiều khó khăn trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với sự quan tâm của Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã đã giúp đời sống bà con ngày càng khởi sắc.

Chủ tịch UBMTTQVN xã An Cư Hoàng Ngọc Sơn thông tin: “Chúng tôi chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch cho từng thành viên MTTQ xuống cơ sở để gặp gỡ, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để kiến nghị với chính quyền địa phương. Đồng thời, mặt trận còn làm “cầu nối” giữa Đảng với dân, củng cố thế trận lòng dân, tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng, nhất là đồng bào DTTS Khmer tại địa phương”.

UBMTTQVN xã An Cư và các ngành, đoàn thể địa phương đã triển khai nhiều phong trào thiết thực, tạo không khí cởi mở, gần gũi, gợi ý cho người dân thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội tại tổ, ấp và các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn xã. Bên cạnh, cũng lan tỏa tinh thần phấn đấu vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước trong đồng bào DTTS Khmer địa phương.

“Chúng tôi cũng vận động, phối hợp các sư sãi, các vị có uy tín tại 11 chùa Khmer trên địa bàn tích cực vận động phật tử nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, không nghe theo luận điệu xuyên tạc của thế lực chống phá, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất để nâng cao đời sống” - ông Hoàng Ngọc Sơn cho hay.

Là cá nhân uy tín trong đồng bào DTTS Khmer, ông Chau Ku (ngụ phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên) luôn đề cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên vận động bà con trong phum, sóc tích cực lao động, tham gia phong trào xây dựng đô thị văn minh tại địa phương. Ông Chau Ku cho biết, được bà con tín nhiệm, ông cố gắng để xứng đáng với niềm tin đó. Ông Chau Ku thường xuyên vận động bà con phải nêu cao tinh thần đoàn kết, kính yêu Bác Hồ và tin theo Đảng, chấp hành chủ trương của chính quyền địa phương.

Đặc biệt, không nghe theo sự xúi giục của kẻ xấu gây chia rẽ dân tộc, phải sống gắn bó với các dân tộc trên quê hương mình. Những cá nhân tích cực như ông Chau Ku là “cầu nối” hiệu quả giữa MTTQ với bà con Khmer, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát huy khối đại đoàn kết dân tộc của UBMTQVN TX. Tịnh Biên.

Thời gian tới, UBMTTQVN TX. Tịnh Biên sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, đồng bào các dân tộc, tôn giáo cùng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

“Chúng tôi sẽ tích cực gặp gỡ, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS, các tôn giáo, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời. Tích cực phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào DTTS Khmer nhằm xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở. Đồng thời, phối hợp ngành chức năng, các tổ chức thành viên tăng cường vận động các nguồn lực để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Tịnh Biên anh hùng” - Chủ tịch UBMTTQVN TX. Tịnh Biên Phan Thành Dũng khẳng định.

MINH QUÂN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản