Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Thời gian quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường tại cơ sở. Các hoạt động cụ thể, thiết thực được triển khai đã góp phần nâng cao ý thức, hành động của người dân trong việc giữ gìn môi trường sống, đóng góp vào sự  phát triển chung.


Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang quyết liệt xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

MTTQ Hải Phòng: Nhiều mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại xã Thanh Thịnh (Chợ Mới).

Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cùng Sở Tài nguyên và Môi trường ký Chương trình phối hợp số 21/CTrPH-MTTQ-STNMT về phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ cấp huyện, cấp xã đa dạng hóa các hình thức tổ chức, phương thức hoạt động nhằm thu hút mọi tổ chức, cá nhân bằng hành động cụ thể, tham gia bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng tổ chức thành viên, như: Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng”, “Hành trình xanh”; Hội LHPN với phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nói không với túi nilon khi đi chợ”; Hội Nông dân với phong trào thực hiện nền nông nghiệp sạch…

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo các tổ chức tôn giáo ở tỉnh ký chương trình phối hợp về tham gia thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (giai đoạn 2016 - 2020); phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với nội dung và mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường phối hợp với chính quyền, ngành chuyên môn tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố hướng dẫn MTTQ cấp xã lồng ghép các nội dung nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào nội dung thứ 5 của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là thực hiện tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực, cụ thể của từng tổ chức thành viên góp phần hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động tuyên truyền, vận động được tập trung hướng về cơ sở dưới các hình thức, như: Trong các đợt cao điểm tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” và “Ngày Môi trường thế giới” (05/6) hằng năm, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11)...

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN các cấp cùng các đoàn thể, cơ quan, địa phương vận động Nhân dân đóng góp nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ môi trường ở các khu dân cư. Việc xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo bền vững gắn với bảo vệ môi trường" đã đạt được những kết quả thiết thực. Cụ thể: Năm 2016, phối hợp xây dựng điểm và tuyên truyền với nội dung đồng bào tôn giáo với môi trường tại xã Cao Kỳ (Chợ Mới) và xã Cao Trĩ (Ba Bể). Từ năm 2017 đến năm 2020 xây dựng 08 mô hình điểm tại thôn Chợ Tinh, xã Yên Hân và thôn Nà Cà, xã Cao Kỳ (Chợ Mới); thôn Bản Sáng, xã Cổ Linh (Pác Nặm); thôn Làng Sen, xã Đông Viên (Chợ Đồn); thôn Chi Quảng B, xã Phương Linh và thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong (Bạch Thông), thôn Pác Nghè 1, xã Địa Linh (Ba Bể); thôn Nà Bản, xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn).

Từ việc xây dựng mô hình trên đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Người dân đã có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch, xây bể chứa nước, nhà tắm, công trình vệ sinh của các hộ gia đình hợp lý; nước thải, rác thải được xử lý theo đúng quy định; đóng góp đầy đủ các loại phí bảo vệ môi trường. Đến nay, tại các khu dân cư xây dựng mô hình điểm đã có 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 90% hộ dân có công trình vệ sinh... Với những kết quả đạt được của các mô hình điểm, Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố đã nhân rộng ra hơn 400 khu dân cư khác trên địa bàn.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, việc xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường ở cộng đồng khu dân cư gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đem lại hiệu quả khá tích cực. Không những nâng cao nhận thức, mà còn tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm, hành động cụ thể; phát huy quyền làm chủ, nâng cao tính tích cực, chủ động của Nhân dân trong xây dựng các quy chế, quy ước của cộng đồng về lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, từ những mô hình trên, đã có nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động thiết thực về bảo vệ môi trường được hình thành ở các địa bàn dân cư. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền nội dung bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên, có tác dụng tích cực, tạo thành phong trào trên địa bàn, giúp người dân xây dựng thói quen tốt về bảo vệ môi trường. Qua đó hình thành được thói quen, phương pháp thực hiện trách nhiệm giám sát và tự giám sát thực hiện các quy định bảo vệ môi trường tại cộng đồng.../. 

Hoàng Vũ

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản