Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân

(Mặt trận) -Xác định đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận; thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên và các tổ chức thành viên đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Người dân thành phố Yên Bái tin dùng hàng Việt

Nguồn lực lớn từ sức dân

Krông Pa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 Cán bộ MTTQ xã Thanh Yên, huyện Ðiện Biên vận động người dân nghiêm túc chấp hành chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Nội dung tuyên truyền hết sức đa dạng, thường xuyên được đổi mới, tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XIII, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nội dung Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); kết quả kỳ họp lần thứ 4, 5 Quốc hội khóa XV và kỳ họp thứ 10 HÐND tỉnh; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Song song với đó, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng phối hợp tuyên truyền về Ðề án 06, hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VneID; việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi); tuyên truyền về Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm thành lập Ðảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024).

Ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên chia sẻ: Thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, huyện trong thời gian qua gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, di dời người dân khỏi vùng dự án. Trước tình hình đó, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích mà dự án mang lại, vận động nhân dân ủng hộ, chủ động di dời để có mặt bằng triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ dự án, giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi ở mới. Ðáng chú ý, để thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực vận động nhân dân hưởng ứng tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Nhờ đó, nhiều phong trào, cuộc vận động ngày càng lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Hiện tại, tỉnh đang tích cực triển khai Ðề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa nhân văn của Ðề án; vận động nguồn lực ủng hộ, nhân lực giúp đỡ làm nhà cho hộ nghèo. Mặt khác, MTTQ Việt Nam các cấp cũng thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống nhân dân để kịp thời tiếp thu, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cấp chính quyền xem xét giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Không chỉ tập trung đổi mới nội dung, việc tuyên truyền đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đa dạng hóa bằng nhiều hình thức. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp qua đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở; tuyên truyền qua các hội nghị, cuộc họp; lồng ghép vào hoạt động của địa phương… Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ðiện Biên Phủ đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì chuyên mục “Ðại đoàn kết” hàng tháng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên còn thường xuyên cập nhật, đăng tin, bài trên Trang thông tin điện tử của MTTQ; tăng cường truyền thông qua fanpage trong toàn hệ thống Mặt trận để kịp thời cập nhật thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên đã từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân, đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Hiệu quả công tác tuyên truyền được nâng cao góp phần tập hợp được các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Huyền Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản