Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình: Hỗ trợ xây dựng 80 nhà "Đại đoàn kết"

(Mặt trận) -Ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình cho biết: Quý I/2023, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ xây dựng 80 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở.

Bình Dương: Đổi rác lấy quà - Một cách làm hay

Phú Thọ: Sáng tạo, đổi mới trong công tác Mặt trận

TP Đà Nẵng: Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản trong khu dân cư

 Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình trao hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các khu dân cư tiêu biểu.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật, là điểm nhấn trong thực hiện chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo của Mặt trận những tháng đầu năm 2023.   

Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 80 nhà “Đại đoàn kết” nói trên gần 6 tỷ đồng, từ kinh phí hỗ trợ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình và nguồn xã hội hóa của Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố vận động được. 

Các địa phương tiêu biểu trong hoạt động hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở, gồm: Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn (16 nhà), Ủy ban MTTQVN huyện Lệ Thủy (15 nhà), Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa (15 nhà), Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh (6 nhà), Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa (5 nhà)… Riêng Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch khởi công xây dựng 18 nhà và hiện nay đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 5 nhà. 

Hiền Chi – Báo Quảng Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản