Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên: Phát huy vai trò xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đẩy mạnh các hoạt động phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

 

MTTQ huyện A Lưới tạo sinh kế hỗ trợ người nghèo vươn lên

Long An: Phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động

Châu Thành phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc

 Các đoàn thể cơ sở trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên duy trì các mô hình tự quản, thực hiện trồng cây xanh và chăm sóc tuyến đường “xanh, sạch, đẹp”

Nâng cao chất lượng NTM

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn giữ gìn vệ sinh môi trường, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường; đồng thời phối hợp đẩy mạnh thực hiện các công trình, phần việc góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng NTM tại địa phương. Trong đó, MTTQ và đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện mô hình khu dân cư có cảnh quan môi trường “Sạch - xanh - đẹp”; phối hợp với chính quyền vận động doanh nghiệp, người dân thực hiện tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường năng lượng mặt trời…

Nổi bật là mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư được MTTQ, đoàn thể các cấp xây dựng dựa trên thực tế, gắn với nhu cầu, nguyện vọng của người dân, từ đó thu hút sự ủng hộ tham gia. Các mô hình tập trung vào những nội dung như giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo; bảo vệ môi trường; thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Có thể nói, hoạt động mô hình tự quản rộng khắp từng khu, ấp đã phát huy hiệu quả, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng nhiều mô hình tự quản do MTTQ chủ trì thành lập, phối hợp với ngành công an và các đoàn thể thực hiện. Những mô hình tự quản đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, các hộ dân ý thức hơn trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh, duy trì và xây dựng nhiều tuyến đường hoa mang lại mỹ quan, bộ mặt huyện nhà ngày càng sạch, đẹp. Từ chương trình xây dựng NTM đã mang lại sự thiết thực cho đời sống và kết quả nhận được chính là sự hài lòng của bà con nhân dân.

Nhằm thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tự quản trong xây dựng NTM do MTTQ, các đoàn thể phát động tại khu dân cư, trong tháng 3 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp cùng Ban Dân vận Huyện ủy đã đến các xã, thị trấn rà soát lại những mô hình. Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn đánh giá thực trạng công tác xây dựng, hiệu quả và chất lượng hoạt động của các mô hình để kịp thời tham mưu phổ biến, nhân rộng mô hình hay; củng cố, bổ sung đối với những mô hình chưa bảo đảm và loại bỏ những mô hình không hoạt động hoặc chỉ mang tính hình thức. Bên cạnh đó là chỉ đạo các địa phương đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, có kế hoạch triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào trong năm 2022, đặc biệt là chú trọng triển khai thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” giai đoạn 2021- 2025. Qua công tác này, các địa phương đánh giá những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện, đưa ra các đề xuất, kiến nghị và định hướng để tạo tiền đề để nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản trong thời gian tới.

Ra sức thi đua

Với mục tiêu nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM, MTTQ huyện tiếp tục thực hiện vận động nhân dân thi đua lao động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương thông qua các phong trào, chương trình và mô hình tại khu dân cư. Bà Võ Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Tân Uyên, cho biết trong năm 2022, MTTQ huyện chú trọng tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội. Trong đó, MTTQ sẽ rà soát, vận động xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, góp phần cùng toàn huyện thực hiện việc nâng cao các tiêu chí về NTM.

Mặt khác, MTTQ huyện triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM gắn với Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Trên tinh thần kế hoạch đã ban hành, MTTQ huyện chú trọng thực hiện vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp các nguồn lực để chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM. MTTQ các cấp trên địa bàn huyện sẽ tổ chức phát động các phong trào, các đợt thi đua cao điểm để vận động bà con nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự; bảo vệ môi trường; trồng cây, hoa trang trí vỉa hè, đường phố; tổ chức vận động, giao cho hộ dân, từng khu phố đảm nhận chăm sóc, bảo quản cây xanh trồng trước nhà, vỉa hè và huy động xã hội hóa các công viên, vườn hoa, lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh trên một số tuyến đường chính.

Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận các ấp, khu phố và các tổ chức thành viên cùng cấp tích cực tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt quy ước cộng đồng, có tổ tự quản bảo vệ môi trường, có tổ tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư... Qua các phong trào, hoạt động thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh sẽ tiếp tục để xây dựng nông thôn ngày càng tốt đẹp hơn.

 MTTQ huyện triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM gắn với Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025. Trên tinh thần kế hoạch đã ban hành, MTTQ huyện chú trọng thực hiện vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp các nguồn lực để chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM.

 K.TUYẾN

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản