Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

(Mặt trận) -Ngày 1/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có công văn số 3039/MTTW-BTT, gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Nội dung công văn nêu rõ:

Ninh Thuận: Ấm áp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Ủy ban MTTQ thị trấn Đông Hưng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy khối đại đoàn kết, xây dựng phường Mỹ Phước giàu đẹp, văn minh

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm,
ngày 20 tháng 9 năm 2021

Căn cứ Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền và triển khai theo Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW ngày 20/9/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương (được đăng tải trên mục Văn bản hướng dẫn, Trang Thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), trong đó tập trung chỉ đạo một số nội dung công việc, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền quán triệt sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19 về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong tổ chức Mặt trận các cấp. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, nhấn mạnh tạo sự thống nhất nhận thức khống chế dịch tuyệt đối là rất khó khăn; "phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác"; nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng dịch, tuân thủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

2. Chú trọng công tác theo dõi, nắm bắt, phản ánh định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt của đoàn viên, hội viên, nhân dân ở những khu vực, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh; qua đó tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy những biện pháp ổn định tình hình tư tưởng.

3. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động, chương trình tình nguyện, từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho công tác phòng, chống dịch, những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, nhất là người nghèo, người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm, người có hoàn cảnh khó khăn. Vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp tích cực ủng hộ, tham gia đóng góp tài chính, vật chất thông qua Chương trình tiếp tục đợt vận động "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid - 19" do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19 phát động (mọi thông tin được cập nhật trên Trang Thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội: vandongxahoi.mattran.org.vn).

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai.

Tuấn Quang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản