Tin mới

Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào thực tiễn cuộc sống

(Mặt trận) -Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện, góp phần hoàn thành tốt công tác Mặt trận và thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang quyết liệt xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

MTTQ Hải Phòng: Nhiều mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Để cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy được tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong tham gia thực hiện. Đồng chí Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, MTTQ các cấp đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; phong trào “Sóc Trăng cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua Sóc Trăng cùng cả nước chung sức phòng, chống dịch Covid-19 và nhiều phong trào thi đua yêu nước ở địa phương… Qua đó, đã khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường trong nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ sự nghiệp đổi mới, chung tay xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ngày càng văn minh, hiện đại. Đặc biệt, MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm “Lấy sức dân, chăm lo đời sống cho nhân dân”, lấy chất lượng cuộc sống cho nhân dân làm nội dung, lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn kết cộng đồng làm sức mạnh. Qua 5 năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến gần 500.000m2 đất, đóng góp trên 175.000 ngày công lao động và vận động đóng góp tiền mặt, hiện vật, cùng với nguồn lực nhà nước đã đầu tư xây dựng, sửa chữa trường học, lộ, cầu giao thông nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi, đắp đập, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, xây dựng nhà ở… với tổng trị giá trên 201 tỉ đồng để phục vụ xây dựng nông thôn mới. Vận động trên 868 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; xây dựng mới và sửa chữa 2.352 căn nhà đại đoàn kết; kêu gọi cứu trợ đồng bào bị bão lũ, thiên tai, hỏa hoạn trên 18 tỉ đồng... Đây là kết quả, là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết tỉnh Sóc Trăng.

Song song đó, MTTQ các cấp còn phát động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Kết quả, các mô hình xây dựng điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Hố chôn rác, đốt rác gia đình”; từng gia đình tự chỉnh trang khuôn viên, làm hàng rào, trồng cây xanh, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, làm bếp bioga, thu gom xử lý rác thải, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bảo vệ rừng và đóng góp công sức xây dựng cơ sở hạ tầng. Thành lập được 775 nhóm nòng cốt với 5.425 thành viên tại các xã, phường, thị trấn; xây dựng và nhân rộng các mô hình nhân dân tự quản như: “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Khu dân cư phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”, “Phòng, chống tội phạm và xây dựng đô thị văn minh”, “Cổng nhân dân tự quản”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Camera an ninh”... góp phần giữ vững tình hình ổn định chính trị, xã hội ở địa bàn dân cư. MTTQ các cấp tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Trong 5 năm, MTTQ các cấp chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức cho đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp xúc cử tri được 4.863 cuộc, ghi nhận được 27.270 ý kiến đóng góp và các ý kiến đều được gửi đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết thỏa đáng cho người dân. Tổ chức 469 cuộc giám sát; tham gia cùng các ngành có liên quan tổ chức 2.877 cuộc giám sát. Chủ trì tổ chức 19 cuộc hội nghị phản biện các văn bản dự thảo của chính quyền; tham gia 3.176 cuộc góp ý các văn bản dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Trung ương, địa phương. Tổ chức tốt công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại của công dân; vận động nhân dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư. Tạo điều kiện cho ban thanh tra nhân dân tham gia giải quyết 3.775 vụ việc, ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 1.436 công trình, tổ hòa giải đã tham gia hòa giải 16.748 vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Qua đó đã góp phần mở rộng dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tham gia xây dựng chính quyền, làm cho chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, gần dân và sát dân hơn.

Kết quả đạt được qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh, có 50/80 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6/29 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 1 huyện và 1 thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 4,97% năm 2019. Đây là động lực, tiền đề quan trọng để MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam, tỉnh phát động, phát huy nội lực, tạo động lực mới, quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, đặc biệt là góp phần cùng với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới, chung sức, đồng lòng xây dựng Sóc Trăng ngày càng phát triển, giàu đẹp.

H.LAN

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản