Tin mới

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

(Mặt trận) -Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ, sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã phối với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cho Nhân dân hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; phong trào ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội..., thông qua CVĐ và các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã và đã đem lại nhiều kết quả khả quan

Khánh Hòa: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phú Yên: Quyết tâm xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo

MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre thi đua chào mừng Đại hội X MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân đối với nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn xã. Vận động các nguồn lực đóng góp từ Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, vận động Nhân dân ủng hộ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, thực hiện hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, đảm bảo các tiêu chí về nhà ở trong chương trình xây dựng NTM. Tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau để phát triển kinh tế của gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng và thoát nghèo bền vững. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động Nhân dân nỗ lực thực hiện tiêu chí về môi trường, bằng các mô hình thu gom rác thải bỏ vào nơi đúng quy định, tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng hoa ven đường… xây dựng môi trường sống ở nông thôn ngày càng “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Hằng năm, MTTQ Việt Nam xã đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. Vì đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, nhằm giúp Đảng ủy, UBND xã và các ngành chức năng đánh giá, kiểm chứng đối với kết quả xây dựng NTM ở từng địa bàn khu dân cư.

Sau hơn 10 năm phấn đấu, đến nay xã Ngọk Tem đã đạt được 19/19 tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,85%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, bổ túc THPT, học nghề đạt trên 91%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,3%; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%; tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 94,65%; trung tâm văn hóa thể thao của xã được đầu tư xây dựng; 10/10 thôn có nhà văn hóa dùng làm nơi hội họp của dân làng và tổ chức các sự kiện thể dục, thể thao, nhân các ngày lễ, tết được khang trang; 3/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia; có 15 công trình thủy lợi được kiên cố, đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu cho 60,8ha đất sản xuất nông nghiệp; 99,47/105,87km đường giao thông nông thôn được đổ bê tông, cứng hóa, đảm bảo cho Nhân dân đi lại thuận lợi quanh năm và giao lưu hàng hóa. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn xã ngày càng được nâng cao.

Ngày 10/6/2024 vừa qua, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, lãnh đạo huyện Kon Plông đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ngọk Tem.

 Lãnh đạo xã Ngọk Tem đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã Ngọk Tem trong chương trình xây dựng NTM, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã đem lại hiệu quả tích cực, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, MTTQ Việt Nam và các ban ngành đoàn thể với Nhân dân trong xã, trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; nhiều hạng mục công trình được đầu tư trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đang phát huy hiệu quả sử dụng, phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trong xã.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam từ xã đến các thôn và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ động. Thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự quản của Nhân dân trong xây dựng NTM, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để phát triển chương trình NTM theo hướng nâng cao, tiếp tục nâng cao đời sống người dân đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Trong những năm tới MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích thiết thực của người dân trong xây dựng NTM. Từ đó tạo thành phong trào hành động ở địa phương, huy động cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng NTM. Đồng thời tiếp thu vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở cơ sở, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu là yếu tố then chốt để đạt kết quả xây dựng NTM ở địa phương. Tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện cần xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể và phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành. Phát huy vai trò chủ thể, sáng tạo của người dân, tính gương mẫu, tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên. Điều này quyết định đến sự thành công của xây dựng NTM ở địa phương và tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM phải từ nhu cầu thiết thực của người dân và sự phát triển của địa phương. Thường xuyên bám sát thực tiễn, sơ kết, tổng kết để kịp thời chỉ đạo, điều hành là những động lực quan trọng để cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xã hướng tới xây dựng một nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền vững.

                              Nguyễn Thị Hằng

 Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Plông

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản