Tin mới

Vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới ở Ba Bể

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt trong công tác vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới.

MTTQ huyện Bảo Yên: Hiệu ứng từ các cuộc vận động, phong trào thi đua

MTTQ huyện An Phú “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”

TP Hà Nội: Xây lên những căn nhà yêu thương

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể đã triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó phải kể đến sức lan tỏa của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. MTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn triển khai tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động thông qua các buổi họp thôn, phát động xây dựng các mô hình ở khu dân cư.

 Người dân thôn Nà Làng, xã Khang Ninh (Ba Bể) vệ sinh môi trường.

Đến thăm thôn Nà Lần và thôn Pác Châm xã Bành Trạch được biết, thời gian qua thông qua Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể, người dân các thôn đã tập hợp sức mạnh toàn dân, đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới. Các thôn đã cơ bản hoàn thành các tuyến đường nội thôn, xây dựng nhà văn hóa và các phần việc của chương trình với sự đóng góp lớn của các hộ dân. MTTQ các cấp huyện Ba Bể đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công, nguyên vật liệu để xây dựng nhà họp thôn, làm cầu, đường giao thông nông thôn, sửa chữa, nạo vét kênh mương thủy lợi với tinh thần huy động mọi nguồn lực theo phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm". Đến nay, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp hơn 372 triệu đồng, trên 5.400 công lao động, hiến trên 19.400m2 đất làm đường nông thôn mới.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Nà Lần Chu Đức Hoàng cho biết: Những năm qua người dân trong thôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống, phát triển kinh tế. Trong xây dựng nông thôn mới, người dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm các công trình giao thông, nhà họp thôn. Đồng thời thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc hiếu, hỷ, chấp hành tốt các nội quy, quy ước của thôn. Năm 2020, qua bình xét thôn có 31/32 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Trên địa bàn huyện Ba Bể hiện có 13 mô hình tự quản về an toàn giao thông, khu dân cư đảm bảo môi trường, khu dân cư nông thôn mới, hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào lớn đã tạo sự chuyển biến rõ rệt, ý thức của Nhân dân được nâng cao chung sức cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Kết quả bình xét số hộ đạt “Gia đình văn hóa” của toàn huyện là 10.562/12.045 hộ, đạt 87%; “Khu dân cư văn hóa” là 150/183, đạt 81%. Bên cạnh đó, MTTQ huyện đã tổ chức các hoạt động xây dựng và quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, đến thời điểm 10/11/2020 đạt 46.039.000 đồng. Huyện Ba Bể đã tiến hành hỗ trợ xây dựng 03 nhà "Đại đoàn kết" với số tiền 45 triệu đồng, tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ học sinh nghèo trên địa bàn...

Đồng chí Lý Đức Tuyền- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Trong năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện công tác Mặt trận. Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, ban hành chương trình phối hợp thống nhất hành động sát với tình hình thực tế. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, công tác cứu trợ được triển khai sâu rộng mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Song song với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, MTTQ huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động nhằm phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, phát huy vai trò của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, thị trấn. Trong năm qua, MTTQ huyện Ba Bể đã tổ chức giám sát 45 cuộc với 162 buổi; qua giám sát, các ý kiến, kiến nghị của địa phương và Nhân dân được gửi tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm thực hiện, tổng số việc hòa giải là 85 vụ việc.

Có thể nói, MTTQ các cấp có một ví trí hết sức quan trọng trong việc tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào ở địa phương.

Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể đã xây dựng chương trình hành động năm 2021, trong đó tập trung vào những giải pháp chủ yếu, đó là: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục duy trì, nâng cao các mô hình khu dân cư tự quản ở địa phương. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội cùng Đảng bộ, chính quyền huyện Ba Bể thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Nghĩa

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản