Tin mới

Vận dụng hiệu quả sức dân trong xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) - Thời gian qua, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt những kết quả tích cực nhờ sự tuyên truyền, vận động của hệ thống MTTQ các cấp và sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân.

MTTQ TP Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Cảnh quan đường giao thông nông thôn được trang trí, giữ gìn sạch đẹp 

Theo ông Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, để đạt được những mục tiêu trong triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Lạng sơn đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong cộng đồng dân cư về xây dựng NTM.

Nhờ đó, nhân dân đã hăng hái, tự nguyện hiến tặng trên 413.837 m2 đất để làm đường và công trình công cộng, đóng góp trên 222.076 ngày công với trị giá trên 17 tỷ đồng để xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” với nhiều hình thức đa dạng phong phú, khuyến khích người dân triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong đó, có nhiều mô hình đem lại hiệu quả cao trong thực tiễn như “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông” tại thôn Bắc Đông I, “Khu dân cư phòng chống tội phạm” tại thôn Khun Slam, mô hình “Tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư” tại thôn Na Hoa.

Là một tỉnh biên giới với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và nhiều thành phần tôn giáo nên việc đoàn kết, tập hợp nhân dân luôn được Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn chú trọng thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động tại khu dân cư.

Trong năm 2020, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 210 cuộc thăm hỏi, tiếp xúc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công tác vận động và phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác dân tộc, công tác tôn giáo và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo cho 400 người uy tín trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nông Lương Chấn cho rằng, để đạt được nhiều hơn nữa những thành công trong công tác Mặt trận, bản thân mỗi cán bộ Mặt trận phải là tấm gương sáng, có trách nhiệm với công việc, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng thời, MTTQ các cấp cũng cần có sự đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền, vận động thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, tổ chức các cuộc đối thoại tiếp xúc của cán bộ Mặt trận với đồng bào dân tộc, tôn giáo nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, đoàn kết, quy tụ được nhân dân, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản