Tin mới

Vĩnh Long: Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Long đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- văn hóa, quốc phòng- an ninh ở địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật.

Vĩnh Long: Phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự

Tánh Linh (Bình Thuận): Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào thi đua ở địa phương

Chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp thành phố Hà Nội bằng nhiều việc làm thiết thực

Phát huy vai trò Mặt trận

Với truyền thống đoàn kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên, triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động. Đồng thời, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh nhà.

MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận. 

Theo bà Lê Hồng Đào- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, MTTQ Việt Nam các cấp luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; kịp thời nắm bắt, tổng hợp dư luận xã hội phản ảnh cấp ủy, chính quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Nổi bật, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được 7.588 cuộc với hơn 225.000 lượt người dự; chủ trì giám sát được 159 nội dung với 654 cuộc, tổ chức phản biện xã hội được 10 nội dung. Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở đã phát huy được vai trò giúp cấp ủy, chính quyền phát huy dân chủ, tạo đoàn kết ở cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tăng cường tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, công tác an sinh xã hội. Theo đó, đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, công tác xây dựng nhà đại đoàn kết trong năm 2022 có nhiều khởi sắc, quyết liệt để cơ bản dứt điểm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Theo bà Huỳnh Thị Nhanh- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vũng Liêm, 6 tháng đầu năm, kết quả vận động quỹ “Vì người nghèo” được hơn 1,9 tỷ đồng; đã triển khai xây dựng 412 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 20,5 tỷ đồng. Sau bao năm sống trong ngôi nhà lá xiêu vẹo, được chính quyền địa phương, MTTQ hỗ trợ, cùng sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, gia đình chú Trương Văn Hiếu (xã Hiếu Thuận- Vũng Liêm) được đón niềm vui trong ngôi nhà đại đoàn kết trong năm nay. “Gia đình tôi rất vui và biết ơn khi nhận được 50 triệu đồng để xây dựng mái nhà vững chắc”- chú Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với việc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Hơn 830 mô hình từ phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” đang hoạt động có hiệu quả… “Qua đó, tạo động lực để nâng cao năng suất lao động, học tập, công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong các tầng lớp nhân dân”- ông Thạch Trường Quân- Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết.

Tiếp tục đổi mới

Bà Lê Hồng Đào cho biết, 6 tháng cuối năm, MTTQ tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Theo đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận; triển khai thực hiện tốt “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò tư vấn của các hội đồng tư vấn, ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận…

 Lan tỏa niềm vui “an cư lạc nghiệp” trong những ngôi nhà đại đoàn kết.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Nguyễn Thành Thế đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai, quán triệt sâu rộng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức thành viên phát động; huy động các nguồn lực để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. MTTQ các cấp và tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh hơn nữa về cơ sở; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên trách.

Toàn tỉnh Vĩnh Long đã triển khai xây dựng mới 1.337 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 66,3 tỷ đồng; sửa chữa 24 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 400 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 2 căn nhà do thiên tai, hỏa hoạn gây ra. Các tổ chức thành viên mặt trận các cấp vận động các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, ước đạt 324 tỷ đồng.

TUYẾT NGA

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản