Tin mới

Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Những kết quả mà Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái tham gia XDNTM được thể hiện rõ nét thông qua 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Nổi bật là hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng chăm lo cho người nghèo

Mặt trận Tổ quốc huyện Cam Lộ quan tâm hỗ trợ người nghèo vươn lên

MTTQ TP. Châu Đốc phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng với dân

 Mô hình chăn nuôi bò 3B ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên mang lại thu nhập cao cho nông dân.

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Trấn Yên phát động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua tới đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (XDNTM)...

Những kết quả mà Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên tham gia XDNTM được thể hiện rõ nét thông qua 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Nổi bật là hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. 

Thông qua các phong trào "Sản xuất, kinh doanh giỏi”, "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Năng suất, chất lượng, hiệu quả”..., Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên đã làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã góp phần phát triển kinh tế địa phương, duy trì mức tăng trưởng cao. 

Điển hình như chương trình phát triển trồng măng tre Bát độ, đến nay, huyện đã hình thành được vùng sản xuất hàng hóa tre măng Bát độ trên 3.000 ha ở các xã: Kiên Thành gần 2.000 ha, Hồng Ca trên 900 ha; hình thành vùng trồng dâu nuôi tằm trên 350 ha tập trung ở các xã: Tân Đồng 105 ha, Báo Đáp 90 ha, Việt Thành trên 107 ha. 

Tiêu biểu là Tổ hợp tác Trồng dâu nuôi tằm tại thôn Trúc Đình, xã Việt Thành cho thu nhập bình quân 130 triệu đồng/hộ/năm. Huyện đã hình thành vùng trồng cây ăn quả có múi trên 600 ha tại các xã phía Tây: Hưng Thịnh, Hồng Ca, Hưng Khánh... 

Tiêu biểu như mô hình trồng cây ăn quả gần 4 ha của gia đình ông Phạm Văn Tám, ông Lê Minh Hiến, xã Hưng Thịnh thu nhập gần 400 triệu đồng/năm/hộ. Mô hình phát triển sản xuất có sự liên kết chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm như chè chất lượng cao gần 200 ha.

Tiêu biểu mô hình sản xuất chè sạch chất lượng cao tại thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng thu nhập 300 triệu đông/ha/năm; mô hình chế biến chè đen của gia đình ông Nguyễn Văn Thế, thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm...

Trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình XDNTM, MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, chính sách của cấp trên vào điều kiện thực tế ở địa phương; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và lớp nhân dân phát huy nội lực, đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình phúc lợi, vận động nhân dân hiến trên 35.000 m vuông đất, hơn 8.000 công lao động và hàng chục tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương. 

Bên cạnh đó, MTTQ huyện đã chủ động đề xuất ra lời kêu gọi vận động các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức ủng hộ xây dựng Quỹ xã hội hóa chung tay XDNTM cấp huyện được gần 1 tỷ đồng. 

Bằng nguồn Quỹ xã hội hóa năm 2019, đã hỗ trợ cho các gia đình đồng bào Mông có hoàn cảnh khó khăn mua vật liệu làm tường vách cứng hóa bê tông, mái lợp prôximăng, nền nhà cứng hóa trị giá gần 140 triệu đồng.

Hỗ trợ kinh phí cho 4 thôn đặc biệt khó khăn người Mông của xã Hồng Ca và xã Kiên Thành làm đường điện chiếu sáng, hỗ trợ mua thiết bị cho nhà văn hóa, công trình vệ sinh, hố rác cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ở 2 xã Hồng Ca, Kiên Thành trị giá trên 230 triệu đồng. 

Ủy ban MTTQ huyện chủ trì "Ngày thứ 7 cùng dân”; xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội huy động đoàn viên, hội viên và nhân dân xã Hồng Ca giúp đỡ 214 hộ, thuộc 4 thôn đồng bào người Mông xã Hồng Ca làm đường giao thông, xóa nhà dột nát, xây dựng nhà vệ sinh, di chuyển chuồng trại, lợp mái nhà, làm cứng vách nhà với tổng số công trên 1.600 công và trên 400 triệu đồng…

Những nỗ lực tham gia đóng góp tích cực trong việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” của MTTQ các cấp huyện Trấn Yên đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng huyện Trấn Yên được công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào đầu năm 2020.

Đức Toàn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản