Tin mới

Yên Bái phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong phòng, chống tham nhũng

(Mặt trận) -Thực tiễn trong thời gian qua, căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Luật Phòng, chống tham nhũng, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chủ động và tham gia tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đạt được những kết quả nhất định.

MTTQ huyện A Lưới tạo sinh kế hỗ trợ người nghèo vươn lên

Long An: Phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động

Châu Thành phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc

 Lãnh đạo MTTQ thành phố Yên Bái nắm bắt tâm tư của nhân dân tại cơ sở.

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, tọa đàm, tập huấn, thường xuyên đăng tải các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lên án, phê phán các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nêu gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên trang thông tin của MTTQ các cấp trong tỉnh. 

Qua đó, khuyến khích người dân, cán bộ, công chức tham gia ngày càng tích cực vào công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng các quy chế, quy định của địa phương, đơn vị, công tác thanh tra nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, tiêu cực. 

MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia công tác xây dựng chính sách pháp luật, giám sát và phản biện xã hội. Hàng năm, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh góp ý, phản biện các dự án luật, pháp lệnh và nghị định trình Quốc hội và Chính phủ. 

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã chủ trì các cuộc giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, về công tác đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương… Nhiều nội dung giám sát, phản biện có tác động tích cực đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và các địa phương. 

Qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã có những kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. 

MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua các hoạt động như: tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh bầu cử theo quy định tại Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Luật MTTQ. 

Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm giúp cho cán bộ có điều kiện gần dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân về ưu điểm, nhược điểm của bản thân để điều chỉnh, sửa chữa, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 

Tại các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, thông qua việc tổ chức hiệp thương và giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với Thường trực HĐND - UBND - Ủy Ban Bầu cử thực hiện Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, khách quan. 

MTTQ các cấp trong tỉnh luôn thực hiện tốt vai trò giám sát đại biểu dân cử, giám sát cán bộ, công chức nhà nước trong việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Giám sát việc thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Quốc hội, HĐND các cấp; chủ động tham gia các hoạt động tiếp công dân, đối thoại với nhân dân… 

Từ những nỗ lực đó, MTTQ các cấp đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

T.H

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản