Tin mới

Yên Bình phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua… góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

MTTQ các cấp huyện Bến Lức đẩy mạnh các cuộc vận đông, các phong trào thi đua yêu nước

Châu Thành: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hướng tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

 Nhân dân xã Thịnh Hưng tham gia vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn.

Để hưởng ứng các phong trào thi đua, MTTQ huyện đã luôn quan tâm triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Toàn dân xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, gắn với các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc. 

Đặc biệt với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, MTTQ các xã đã vận động các gia đình cho con em ra lớp đúng độ tuổi, hỗ trợ giúp đỡ học sinh nghèo về quần, áo, chăn ấm và đồ dùng học tập; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động thanh niên trong độ tuổi không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không truyền đạo trái phép… 

Ông Nguyễn Hồng Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: "Bám sát vào sự chỉ đạo của ủy ban MTTQ cấp trên và Đảng bộ huyện, chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng và triển khai hiệu quả các cuộc vận động do ủy ban MTTQ cấp trên phát động, đặc biệt là Phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới. Kết quả năm 2022, toàn huyện có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; biểu dương 93 tập thể, 735 gia đình tiêu biểu tại các khu dân cư; 175/177 thôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 27.861/ 30.250 hộ được công nhận Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92%...”.

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về XDNTM. Thông qua tuyên truyền vận động, đã có hơn 100 hộ gia đình hiến 49.258 m2 đất vườn và cây cối hoa màu để mở rộng đường giao thông nông thôn (GTNT) cũng như xây dựng tuyến đường Vĩnh Kiên - Yên Thế và Yên Bình - Bạch Hà - Vũ Linh; huy động 20.588 ngày công trong cộng đồng và 22,6 tỷ đồng đóng góp để tu sửa, nâng cấp 86,6 km đường GTNT; xây mới 5 nhà văn hóa thôn; xây mới 6 nhà đại đoàn kết; trồng mới 22,4 km đường hoa; huy động 27.200 ngày công vệ sinh môi trường; sửa chữa, nạo vét 328,2 km kênh mương nội đồng; làm mới 51,5 km tuyến đường điện "Thắp sáng đường quê”; giúp đỡ, hỗ trợ 1.080 hộ thoát nghèo bền vững… 

Với đóng góp tích cực của nhân dân, năm 2022, huyện đã hoàn thành hồ sơ để xã Thịnh Hưng và Đại Đồng đạt chuẩn xã NTM nâng cao; đề nghị công nhận 4 xã đạt chuẩn NTM gồm: Ngọc Chấn, Phúc An, Yên Thành, Tân Nguyên. Ủy ban MTTQ cấp xã, thị trấn còn tổ chức ký cam kết với 100% hộ dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh và thực hiện nghiêm túc các quy ước, hương ước trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan…

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình tiếp tục tích cực tuyên truyền thực hiện Luật MTTQ Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động với các tổ chức thành viên; mở rộng các hình thức tuyên truyền, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc; vận động xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa... góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh.

T.P

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản