Tin mới

ĐẠI HỘI I (1977)

ĐẠI HỘI IX (2019)

ĐẠI HỘI VI (2004)

ĐẠI HỘI V (1999)

ĐOÀN CHỦ TỊCH

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Chủ tịch danh dự: Cụ Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Đoàn Chủ tịch: Ông Hoàng Quốc Việt

 

I. ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông I Bi A Lê Ô

2. Ông Phan Anh

3. Ông Phùng Văn Cung

4. Ông Nguyễn Văn Chì

5. Ông Trần Hữu Duyệt

6. Bà Nguyễn Thị Định

7. Ông Trần Đoàn

8. Pháp sư Thích Trí Độ

9. Ông Vũ Đức

10. Ông Nguyễn Minh Đường

11. Ông Hoàng Minh Giám

12. Hoà thượng Thích Đôn Hậu

13. Ông Nguyễn Văn Hiếu

14. Ông Lê Quang Hoà

15. Ông Hoàng Văn Hoan

16. Ông Trần Đăng Khoa

17. Ông Trần Bửu Kiếm

18. Ông Nguyễn Văn Kiết

19. Ông Nguyễn Văn Linh

20. Ông Nguyễn Long

21. Ông Châu Tâm Luân

22. Bà Nguyễn Thị Lựu

23. Ông Đặng Thai Mai

24. Hoà Thượng Thích Minh Nguyệt

25. Ông Huỳnh Tấn Phát

26. Ông Vũ Quang

27. Bà Hà Thị Quế

28. Ông Chu Văn Tấn

29. Ông Nguyễn Văn Tiến

30. Ông Tôn Thất Tùng

31. Ông Nguyễn Trung Thành

32. Ông Trịnh Đình Thảo

33. Bà Nguyễn Thị Thập

34. Ông Nguyễn Hữu Thọ

35. Ông Lê Văn Thới

36. Ông Ma Ha Thông (Tức Sơn Thông)

37. Ông Nguyễn Văn Thủ

38. Ông Nguyễn Đức Thuận

39. Ông Xuân Thuỷ

40. Ông Nguyễn Ngọc Trân

41. Ông Trần Nam Trung

42. Linh mục Nguyễn Thế Vịnh

43. Ông Nguyễn Xiển

44. Ông Nghiêm Xuân Yêm

II. BAN THƯ KÝ UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tổng thư ký: Ông Nguyễn VănTiến

Phó Tổng Thư ký: Ông Vũ Đức

Uỷ viên:

Ông Tôn Thất Dương Kỵ

Bà Bùi Thị Nga

Ông Đỗ Xuân Sảng

Ông Hồ Xuân Sơn

Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng

III. ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Được thông qua tại Đại hội lần thứ I (1977)

Chủ tịch danh dự: Cụ Tôn Đức Thắng

Ông Nguyễn Mạnh Ái - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải phòng

Ông I Bi A Lê Ô - Dân tộc Ê đê, nguyên Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Bà Phan Thị An - Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ông Phan Anh - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Hồ Đắc Ân - Tiến sĩ dược học, Phó Chủ tịch Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh

Ông Giô Dép Ma ri Hồ Huệ Bá - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Ông Phạm Văn Bạch - Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam, nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Linh mục Nguyễn Văn Bính

Ông Hà Thái Bình - Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh Hậu giang

Ông Mạ Bu - Dân tộc Cơ ho, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận huyện Bảo lộc tỉnh Lâm đồng

Ông Âu Quang Cảnh - Ban Liên lạc công thương thành phố Hồ Chí Minh

Ông Đặng Văn Cáp - Hội trởng Hội Đông y Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Luật sư Bùi Thị Cẩm - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Kha Vạng Cân - Trưởng tiểu ban Khoa học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Thiếu tá La Văn Cầu - Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Hồ Văn Cung - Phó Tiến sĩ Y khoa, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận tỉnh Bình Trị Thiên

Bác sĩ Phùng Văn Cung - Nguyên Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Ông Huỳnh Cương - Dân tộc Khơ me, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Ông Võ Đình Cường - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

Ông Cha Ma Lê Chan - Dân tộc Rác-lay, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thuận hải

Ông Nguyễn Hồng Châu: Nguyên Thư ký Nông Hội giải phòng liên khu 5, Phó trưởng ban Nông nghiệp TW

Bà Nguyễn Đình Chì - Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình thành phố Huế

Giáo sư Nguyễn Văn Chì - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh

Bác sĩ Vũ Thị Chín - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Giáo sư Hồ Đắc Di - Chủ tịch Tổng Hội Y dược học Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Phan Đình Diệu - Tiến sĩ toán lý, Viện khoa học Việt Nam

Ông Lê Du - Uỷ viên thường trực Hội đồng Nông dân tập thể toàn quốc

Ông Trang Dung - Người Hoa

Ông Trần Hữu Duyệt - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đoàn Văn Dư tức Nguyễn Chí Công - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Tiền giang

Ông Ngô Tâm Đạo - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Minh Hải

Ông Nguyễn Văn Đạt - Phó Chủ tịch Uỷ Ban Mặt trận Tỉnh Hà Nam Ninh

Ông Võ Văn Đặng - Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Dan tộc giải phóng miền Trung Trung bộ, Đại diện Uỷ ban Mặt trận tỉnh Quảng Nam - Đà nẵng

Ông Nay Đơ - Dân tộc Gia rai, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Nguyễn Hữu Đính - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thành phố Huế

Bà Nguyễn Thị Định - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Ông Lương Quyết Định - Dân tộc Tày, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Hoàng Liên Sơn

Ông Nguyễn Đoá - Nhà hoạt động giáo dục

Ông Trần Đoàn - Phó trưởng Ban Dân vận và Mặt trận Trung ương

Ông Bàn Tài Đoàn - Dân tộc Dao, Nguyên ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Pháp sư Thích Trí Độ - Hội trưởng Hội phật giáo thống nhất Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Nguyễn Quý Đôn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Thuận Hải

Ông Huỳnh Trung Đồng - Uỷ viên ban Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, nguyên Chủ tịch Hội liên hiệp Việt kiều tại Pháp

Ông Tân Đức - Phó Chủ tịch Hội Nhà baó Việt Nam

Ông Vũ Đức - Phó trưởng Ban Dân vận và Mặt trận Trung ương

Ông Võ Minh Đức - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Sông Bé

Ông Đoàn Văn Đức - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Bến Tre

Ông Hoàng Văn Đưởm - Đại diện Uỷ ban Mặt trận tỉnh Nghệ tĩnh

Ông Nguyễn Minh Đường - Phó trưởng Ban Dân vận và Mặt trận Trung ương

Ông Bùi Hưng Gia - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Hoàng Minh Giám - Phó Tổng Thư Ký Đảng xã hội Việt Nam, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Lê Văn Giáp - Nguyên Chủ tịch Uỷ ban liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và hoà bình thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Sơn Hà- Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Phạm Văn Hai - Tiến sĩ Hoá học, Uỷ viên Ban chấp hành Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh

Hoà thượng Thích Thiện Hào - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên "chuẩn tướng quân đội Sài gòn"

Ông Nguyễn Văn Hạnh - Uỷ viên Ban liên lạc công thương thành phố Hồ Chí Minh

Hoà thượng Thích Đôn Hậu - Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và hoà bình Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hiếu - Anh hùng lao động, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà nội

Ông Đặng Chế Hoa - Dân tộc Chàm, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thuận Hải

Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa - Nguyên Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương liên minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ Hoà bình Việt Nam

Trung tướng Lê Quang Hoà - Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ông Hoàng Văn Hoan - nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Vũ Công Hoè - nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Phạm Khắc Hoè - nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Vương Văn Hồ - Dân tộc Thái, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Lai châu

Ông Nguyễn Hộ - Phó Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam, Thư ký liên hiệp Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh

Ông Phạm Hoàng Hộ - Thạc sĩ sinh vật học, tiến sĩ khoa học, giáo sư trường Đại học khoa học, Phó Chủ tịch Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Chương Hồng - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Xuân Hợp - Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đảng Xã hội Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Lê Văn Huấn - Nguyên Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Ông Phạm Ngọc Hùng - Nguyên Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương liên minh các lực lượng dân tộc, Dân chủ và hoà bình Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Luật sư Nguyễn Văn Hưởng - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bà Võ Thị Huynh - Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam , Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Hữu ích - Dân tộc Mường, Phó Chính uỷ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Sơn Bình

Ông Ngô Gia Khảm - Anh hùng Lao động, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Trần Đăng Khoa - Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Vũ Khuê - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Quảng ninh

Bà Trương Thị Khuê - Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Ông Trần Bửu Kiếm - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Giáo sư Nguyễn Văn Kiết - Nguyên Uỷ viên thường trực Uỷ ban Trung ương liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam

Ông Nguỵ Như Kôn Tum - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Ung Ngọc Ky - Nguyên Uỷ viên Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam

Ông Lưu Quý Kỳ - Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam

Ông Tôn Thất Dương Kỵ - Nguyên Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam

Bà Kan Lịch - Dân tộc Paco, Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Ông Ngô Liên - Người Hoa

Bà Phan Thị Châu Liên - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam - Đà nẵng

Ni sư Huỳnh Liên - Ni trưởng "Giáo Hội khất sĩ, ni giới Việt Nam", Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư Trần Ngọc Liễng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh , nguyên Chủ tịch "Lực lượng quốc gia tiến bộ"

Ông Trần Thúc Linh - Luật gia

Ông Nguyễn Văn Linh - Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo sư Vĩnh Linh - Phó Chủ tịch Hội Nhà giáo yêunước

Ông Nguyễn Long - Nguyên Chủ tịch "Phong trào Dân tộc tự nguyện"

Ông Nguyễn Tiến Lộc - Dân tộc Tày, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tỉnh Hà Tuyên

Ông Châu Tâm Luân - Tiến sĩ Kinh tế, giáo sư Trường Đại học Nông nghiệp, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Bồ Xuân Luật - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Phương Lung - Dân tộc Thái, đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La

Ông Thào Ngọc Lương - Dân tộc Mèo, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Lựu - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch kiêm Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đặng Thái Mai - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Huỳnh Tấn Mẫm - Tổng Thư Ký Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam , Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Đặng Quang Minh - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Bác sĩ Đỗ Hoài Nam - Thiếu tá quân y, Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Ông Nguyễn Việt Nam - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bà Bùi Thị Nga - Uỷ viên BCH Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh, Hội trưởng Hộiliên hiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ông Lê Văn Nhàn - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Hoàng Xuân Nhị - Nguyên Uỷ viên Ban Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Nguyễn An Ninh - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Núp - Dân tộc Ba na, Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Gia lai - Kon tum

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Uỷ viên BCH Hội liên hiệp thanhniên thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Ngợi - Ngọc đầu sự đạo Cao đài Phái Tiên thiên, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Ông Thanh Nghị - Nguyên Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ươngLiên minh các lực lượng dân tộc Dân chủ và Hoà bình Việt Nam

Ông Phan Tư Nghĩa - Nguyên Uỷ viên Ban Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hoà thượng Thích Đức Nhuận - Phó Hội trưởng hội phật giáo thống nhất Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Hồ Ngọc Nhuận - Chủ bút báo Tin sáng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận thành phố Hồ Chí Minh

Hoà thượng Thích Minh Nguyệt - Chủ tịch Ban liên lạc phật giáo yêu nước thành phố Hồ Chí Minh

Ông Huỳnh Tấn Phát - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Ông Đỗ Gia Phong - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tỉnh Thái bình

Ông Nông Phi Phong- Dân tộc Tày, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tỉnh Cao lạng

Ông Hoàng Kim Phúc - Hội trưởng Tổng Hội thành tin lành Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Lưu Hữu Phước - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Linh mục Phạm Quang Phước

Ông Siu Pui ( Tức A Ma Thương) - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắc Lắc

Ông Nông Văn Quang - Dân tộc Tày, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Bắc thái

Ông Vũ Quang - Bí thư thứ nhất BCH TW Đaong thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Phạm Khắc Quảng - Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bà Hà Thị Quế - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Hồ Ray - Dân tộc Vân Kiều, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Lê Văn Sa - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tỉnh Đồng tháp

Ông Bạch Văn Sản - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Vĩnh phú

Ông Đỗ Xuân Sảng - Uỷ viên Ban thưòng vụ Trung ương đảng Xã hội Việt Nam, Uỷ viên Ban Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Lý Văn Sâm- Phó Tổng Thư ký Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, nguyên Tổng thư ký Hội Văn nghệ giải phóng miền Nam Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Siêu - đại diện Uỷ ban Mặt trận tỉnh Đồng Nai

Ông Ma Khai Sò - Dân tộc Mèo, Chánh án toà án tỉnh Hà Tuyên, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Hồ Chí Sơn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh An giang

Ông Hồ Xuân Sơn - Nguyên Uỷ viên Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam

Ông Trần Suyền - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Phú Khánh

Bà Nguyễn Ngọc Sương - Tiến sĩ lý hoá, Phó Chủ nhiệm khoa Hoá Trường Đại học Khoa học thành phố Hồ Chí Minh

Ông Phạm Biểu Tâm - Giáo sư, Thạc sĩ Y khoa, Phó Chủ tich Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh

Ông Chu Văn Tấn - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Linh mục Chân Tín - nguyên Chủ tịch "Uỷ ban đòi cải thiện chế độ lao tù"

Ông Lâm Văn Tết - nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Tiến - Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam

Ông Đỗ Văn Tiết - Anh hùng lao động, Chủ tịch Hợp tác xã thuỷ tinh Dân chủ, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thượng toạ Thích Trí Tịnh

Giáo sư Tôn Thất Tùng - Anh hùng lao động, Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Giáo sư Trần Hữu Tước - Anh hùng lao động, Viện trưởng Viện Tai Mũi Họng Trung ương, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Thái Hiểu Thanh - Chánh Phối sư Đạo Cao đài (Tây ninh)

Ông Ngọc Yến Thanh - Chánh Phối sư Đạo Cao đài (Bến tre)

Ông Nguyễn Đức Thành- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Hà Bắc

Ông Nguyễn Trung Thành - Nguyên Phó Hội trưởng Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó trưởng ban Đại hội trù bị Đại hội Nông dân tập thể toàn quốc

Luật sư Trịnh Đình Thảo - Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thập - Uỷ viên Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Nguyễn Thành Thép - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Kiên giang

Ông Nguyễn Hữu Thế - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam

Giáo sư Ca Văn Thinh - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Trương Văn Thiết - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Hà Sơn Bình

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ- Nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Giáo sư Lê Văn Thới - Chủ tịch Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc "Nguyên tử lực cuộc"

Ma-ha Thông (Tức Sơn Thông) - Dân tộc Khơ me, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Cửu long

Giáo sư Phạm Huy Thông - Hội trưởng Hội khoa học lịch sử Việt Nam, nguyên Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Hồ Thu - Nguyên Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Thủ - Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Việt Nam

Ông Phạm Thuần - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Lâm đồng

Ông Phạm Ngọc Thuần - Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban liên lạc văn hoá với nước ngoài

Ông Nguyễn Văn Thuấn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Long an

Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Nguyễn Xuân Thuý - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Thanh Hoá

Ông Xuân Thuỷ - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đinh Xuân Trâm - Dân tộc H'Rê, Uỷ viên Uỷ ban Dân tộc Quốc hội

Ông Nguyễn Ngọc Trân - Tiến sĩ Khoa học, nguyên giáo sư trường Đại học Poitiers (Pháp), nguyên Uỷ viên Ban Thư ký Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Pháp

Ông Huỳnh Văn Trí - Sư Thúc phật giáo Hoà hảo

Ông Võ Đức Trọng - Đại diện Uỷ ban Mặt trận tỉnh Tây ninh

Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam, nguyên Uỷ viên Ban thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Giáo sư Lý Chánh Trung - Phó Chủ tịch Hội trí Thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh , nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Trần Nam Trung - Nguyên Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Ông Nguyễn Văn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Nghĩa Bình

Luật sư Phạm Thị Thanh Vân ( Tức Bà Ngô Bá Thành), Phó Chủ tịch Hội trí thức yêu nước thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch "phong trào phụ nữ đòi quyền sống"

Ông Hoàng Quốc Việt - Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Tổng công đoàn Việt Nam, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Lê Quang Vịnh- Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Linh mục Nguyễn Thế Vịnh - Chủ tịch Uỷ ban liên lạc toàn quốc những người công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu Hoà bình

Ông Y Wang - Dân tộc Ê Đê, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Lê Xích - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tỉnh Bình Trị Thiên

Ông Nguyễn Xiển- Tổng Thư Ký Đảng xã hội Việt Nam, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Lê Minh Xuân - Viện Trưởng Viện Y học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nghiêm Xuân Yêm - Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bà Ka H'Yiêng (H'Lan) - Dân tộc Mơ Nông, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản